Rickandie » Specials » Tekstschrijven

Tekstschrijven als beroep of hobby

Een tekst schrijven kan iedereen die heeft leren lezen en schrijven. Maar tussen het schrijfwerk van de een en de ander kan zeer veel verschil zitten. Wie er nooit op heeft geoefend, over schrijftechniek heeft gelezen of een cursus heeft gevolgd moet wel een natuurtalent hebben om een vlot lezende, boeiende en informatieve tekst te kunnen schrijven. In de meeste gevallen zal enige studie nodig zijn en om te beginnen zal een goede kennis van grammatica noodzakelijk zijn.

Talrijke schrijfcursussen

Schrijven of talent verder ontwikkelen kan door het volgen van een cursus. Er bestaan veel cursussen op diverse gebieden van het schrijfwerk waaruit een keuze naar eigen voorkeur gemaakt kan worden zoals cursussen in het leren schrijven van:
 • Autobiografie
 • Blogs en columns
 • Creatief
 • Essays
  Bron: 742680, PixabayBron: 742680, Pixabay
 • Fantasieverhalen
 • Gedichten
 • Journalistiek
 • Kinderverhalen
 • Korte verhalen Poëzie
 • Reisverhalen
 • Toneel en scenario
 • Roman
 • Schrijven voor het web

Oefeningen, tips en theorie

Naast kiezen uit voorkeur kan een keuze ook mede worden bepaald door het uiteindelijke schrijfdoel. Een schrijfcursus bevat meestal veel schrijfoefeningen, schrijftips, theorie en meerdere opdrachten die op een bepaald genre zijn gericht. Het afgeleverde werk wordt grondig beoordeeld door een deskundige docent en van commentaar voorzien.

Tekstschrijven een vrij beroep

Tekstschrijven als beroep wordt door velen beoefend door het schrijven voor kranten en weekbladen of allerlei teksten waar in de zakenwereld behoefte aan is. Een aantal beroepsschrijvers is in loondienst maar veel schrijvers werken freelance zoals bijvoorbeeld docenten Nederlands die door het schrijven willen bijverdienen. Hoewel tekstschrijven een vrij beroep is bestaat er toch een beroepsvereniging met als doel het vak van tekstschrijver te professionaliseren.

Gelezen worden

Maar niet alleen beroepsschrijvers kunnen hun werk gepubliceerd krijgen. Ook voor hobby tekstschrijvers bestaan mogelijkheden om hun werk onder de aandacht van het publiek te krijgen. Een makkelijke mogelijkheid is om een eigen website op te zetten of een blog te starten. Toegegeven, het aantal lezeres dat hen dan via Google bereikt zal zeker in de eerste tijd niet groot zijn. Een andere mogelijkheid is echter om tekst POD (printing on demand) uit te geven. Er verschijnen steeds meer boeken die door hobby tekstschrijvers zijn uitgegeven met dit systeem.

Zelf een boek promoten via een website

Een boek uitgeven is één. Er voor zorgen dat het gelezen wordt is twee. Zelfs bij het uitgeven door een erkende uitgever, maar vooral bij uitgave in eigen beheer, is persoonlijk promoten via een websi…

Eigen boek uitgeven met POD-systeem

Heel veel hobbyschrijvers hebben wel eens geprobeerd om via een erkende uitgever een boek uit te geven. Nagenoeg evenveel schrijvers hebben een keurige brief teruggekregen met de vermelding dat het bo…

Gesproken en geschreven taal

Taal is een middel om te communiceren dus om gedachten, gevoelens en bedoelingen over en weer kenbaar te maken. Meestal wordt met taal het systeem bedoeld dat gevormd wordt door samenhangende woorden.…

Tekstschrijven een boeiende bezigheid of beroep

Teksten schrijven is een wisselende en zeer boeiende activiteit. Zeer velen houden zich er dagelijks mee bezig; zowel hobbyschrijvers als schrijvers die tekstschrijven als beroep uitoefenen. Hoewel er…
Beroep tekstschrijver en inschrijving Tekstnet

Beroep tekstschrijver en inschrijving Tekstnet

Het beroep tekstschrijver kan zonder enig diploma worden uitgeoefend. De meeste goede tekstschrijvers hebben een opleiding gevolgd op taalgebied zoals communicatie of journalistiek. Veel anderen zijn…
Schrijven: van pen en inkt naar twee duimen op de smartfone

Schrijven: van pen en inkt naar twee duimen op de smartfone

Schoolbankjes hadden ooit een inktpotje waar een pen in werd gedoopt met soms nare gevolgen. Iets te diep dopen en er viel een grote drup inkt op het schrijfschrift. Weliswaar gaf dat soms een prachti…
Gepubliceerd door Rickandie op 10-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties