Rickandie » Specials » Vereren

Veel heiligen, iconen en relikwieën worden vroom vereerd

Veel heiligen, iconen en relikwieën worden vroom vereerd Vereren of eer bewijzen kan op verschillende manieren. Zo worden door Rooms-Katholieken bijvoorbeeld heiligen in een gebed vereerd. Maar ook gaat het vereren dikwijls gepaard met meer inspanning. Veel gelovigen maken regelmatig een tocht naar een speciale plaats waar zich bijvoorbeeld een relikwie bevindt om die te vereren. Zon bedevaarttocht kan variëren van een autotocht naar een niet zo ver weg gelegen bedevaartsoord tot een zware voettocht van enkele duizenden kilometers.

Verering van heiligen

Het katholicisme kent veel heiligen. Een heilige is iemand die door de rooms-katholieke kerk heilig is verklaard wat inhoudt dat er sprake is van reinheid, volmaaktheid en zonder zonde. Alle heiligen hebben een gedenkdag. Die dag is meestal de dag van het overlijden die wordt beschouwd als geboorte in de hemel. Overigens is heiligenverering in het christendom een typisch rooms-katholiek verschijnsel en wordt het binnen het calvinistisch protestantisme als een afgodendienst beschouwd.

Verering van voorwerpen

Naast heiligen worden ook voorwerpen vereerd zoals iconen en relikwieën.

Iconen

Iconen worden vereerd als heilige voorwerpen. Die verering bestaat uit een vroomheid tot afbeeldingen van bijvoorbeeld Christus of Maria maar ook van andere heiligen.

Relikwieën

Onder relikwieën of relieken worden overblijfselen verstaan zoals binnen het katholicisme bijvoorbeeld overblijfselen van het lichaam van heiligen of voorwerpen van Jezus, Maria of andere heiligen die met het lichaam in contact zijn geweest. De verering van relikwieën vindt niet alleen plaats binnen het katholicisme maar ook in het boeddhisme, hindoeïsme en oosters-orthodoxe christendom. Ook komt reliekverering voor binnen sommige stromingen van de islam hoewel het binnen andere stromingen als afgoderij wordt beschouwd. Ooit ging het overigens goed mis met de verering van relikwieën. Althans met de handel er omheen. In de late middeleeuwen was die handel om economische redenen zeer levendig en maakten handige handelaren misbruik van de goedgelovigen.

Verering van Maria

Een zeer veel vereerde persoon is Maria de moeder van Jezus. Mariaverering komt voor bij anglicanen, katholieken, kopten en orthodoxen. Calvijn en zijn volgelingen verwerpen de Mariaverering uitdrukkelijk. Mariaverering vindt een stimulans in de aanwezigheid van beelden, iconen en schilderijen zowel in bezit van kerken als personen. De verering gebeurt bijvoorbeeld door gebeden, gezangen tijdens kerkdiensten en het houden van bedevaarten. In de maanden mei en oktober staat de verering van Maria vooral in de belangstelling van gelovigen van de katholieke kerk. In die maanden trekken talrijke pelgrims naar bedevaartplaatsen om Maria te vereren.

Verering tijdens bedevaarten

Belangrijke Maria-bedevaartplaatsen in België zijn Scherpenheuvel, Banneux en Beauraing. In Nederland trekken veel bedevaartgangers naar de Zoete Lieve Vrouwe van 's-Hertogenbosch en de Sterre der Zee in Maastricht. Maar er worden niet alleen bedevaarten gehouden naar Maria-oorden. Talrijke andere bedevaartplaatsen trekken jaarlijks zeer veel pelgrims. Een van de beroemdste bedevaartplaatsen is Santiago de Compostella naar welke plaats pelgrims meestal te voet duizenden kilometers afleggen.
Bedevaartplaats Hakendover: paardenprocessie en dertienmaal

Bedevaartplaats Hakendover: paardenprocessie en dertienmaal

Een bedevaart is binnen de katholieke traditie een reis of tocht naar een bedevaartplaats die vaak bestaat uit een heilige plaats of plaats van een openbaring of verlichting. Een bedevaart ondernemen…
Beschermheiligen: vooral in verleden maar ook in heden

Beschermheiligen: vooral in verleden maar ook in heden

Een beschermheilige is in de katholieke kerk een heilig verklaarde persoon bij wie bescherming kan worden afgeroepen voor allerlei zaken. Maar aanroepen van beschermheiligen behoort eigenlijk vooral t…
Echternach: bekend van Sint Willibrord en springprocessie

Echternach: bekend van Sint Willibrord en springprocessie

Echternach is de oudste stad van Luxemburg. In Echternach stichtte de heilige Sint Willibrord in 698 een Benedictijner abdij die zich in de tiende en elfde eeuw ontwikkelde tot een artistieke schilder…
Iconen als religieuze kunstproducten

Iconen als religieuze kunstproducten

Een icoon is een kunstwerk met bepaalde religieuze kenmerken. Het woord icoon betekent beeld en gelijkenis. Onderwerpen voor iconen zijn Christus, de Moeder Gods, engelen, heiligen en christelijke fee…
Santiago de Compostella: bedevaart met schelp als symbool

Santiago de Compostella: bedevaart met schelp als symbool

Bedevaarten hebben van oudsher meestal een religieus karakter. Religieuze pelgrims hebben dikwijls als doel om relikwieën te vereren die zich in de bedevaartplaats bevinden. Een ander doel kan boetedo…

Verering van relikwieën vooral in de middeleeuwen

Een relikwie is een voorwerp of overblijfsel waar een bijzondere kracht aan wordt toegekend. Vaak bestaat een relikwie uit een overblijfsel van het lichaam van een bijzondere figuur uit een bepaalde r…
Gepubliceerd door Rickandie op 20-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Falco, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligenverering
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Iconenverering
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariaverering
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedevaart