Rickandie » Specials » Verplegen

Verplegen een dagelijkse zorg

Verplegen is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Er zullen altijd wel mensen zijn geweest die niet meer voor zichzelf konden zorgen of die medische hulp nodig hadden. In de middeleeuwen was verplegen vooral een taak van de kloosters. Later ontstonden er andere vormen van verpleging die zich ontwikkelden tot onze moderne ziekenhuizen.

Aspecten van verplegen

Verplegen vereist vaardigheden van de verpleegkundigen waarbij een aantal aspecten van belang zijn zoals gevoelsmatige aspecten, technische competentie, kennis en zelfstandige oordeelsvorming.

Doel van verpleging

Het doel van de verpleging is in zijn algemeenheid om voorwaarden te scheppen om het proces van genezen te bevorderen en het lijden te verzachten. Daarbij is het van belang dat de verpleegkundigen handelen volgens de geldende regels van de organisatie van waaruit verpleegd wordt.

Specialistische opleidingen

Verplegen vergt vaak zeer specifieke kennis omdat het verplegen van een baby een andere aanpak vergt dan bijvoorbeeld een volwassen gehandicapte. Voor al die richtingen bestaan speciale opleidingen waar de noodzakelijke kennis en werkervaring kan worden opgedaan.

Verpleging aan huis

Hoewel bij verplegen misschien in eerste instantie aan ziekenhuizen wordt gedacht vindt er ook veel verpleging buiten die instellingen plaats. Enkele honderden jaren geleden werden daar speciale gasthuizen voor opgericht. Tegenwoordig is er een trend om zoveel mogelijk verpleging, van vooral ouderen, aan huis te laten verrichten in het streven naar zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Wijkverpleegkundige een belangrijk beroep

Thuis wonen heeft voor veel ouderen de voorkeur. Maar kwetsbare ouderen kunnen dat vaak niet alleen. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen wordt het huis dikwijls aangepast met hulpmiddelen zoals…
Verpleegkunde een prachtig beroep

Verpleegkunde een prachtig beroep

Verpleegkunde is een prachtig beroep met vooral veel dienstbaarheid voor de medemens. Het vergt erg veel van de persoonlijkheid maar voor degenen die er geknipt voor zijn is het een fantastisch vak wa…
Geschiedenis van de verpleegkunde

Geschiedenis van de verpleegkunde

Verplegen gebeurde al bij de oudste cultuurvolkeren maar waarschijnlijk werden de verplegingshandelingen verricht door naasten zoals familieleden of stamgenoten en niet door speciaal daarvoor aangewez…

Gasthuizen en hofjes in Groningen

In 816 gaf paus Stefanus V opdracht aan alle bisschoppen dat zij in hun bisdom voor de hulpbehoevende medemens een armenhuis moesten stichten. Eeuwen later namen vrome particulieren het verzorgen van…

Intensive Care en kwaliteiten van de verpleegkundigen

Aan een verpleegkundige die op de IC (Intensive Care) van een ziekenhuis werkt worden speciale eisen gesteld. Die verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verzorging van patiënten die er wat levens…
Gasthuis en ouderenzorg door de eeuwen heen

Gasthuis en ouderenzorg door de eeuwen heen

Een gasthuis was een soort verpleeghuis voor zieken en gebrekkige bejaarden dat vanaf de middeleeuwen bestond. Gasthuizen werden aanvankelijk gesticht door bisschoppen en bij kloosters gebouwd met als…
Geschiedenis van de geneeskunde in vogelvlucht

Geschiedenis van de geneeskunde in vogelvlucht

De geneeskunde moet tegenwoordig gebaseerd zijn op bewijs dat wordt verkregen door natuurwetenschappelijke methoden. Behandelingen gebeuren daarom met bewezen therapie in plaats van probeersels wat in…
Gepubliceerd door Rickandie op 08-12-2013, laatst gewijzigd op 29-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.