Rickandie » Specials » Water

Water als levensbehoefte

Water is van wezenlijk belang voor mens, dier en natuur. Als er niet voldoende water voorhanden is kunnen grote problemen ontstaan en dat niet alleen bij te weinig drinkwater maar ook bij te kort aan water dat gebruikt moet worden voor landbouw en industrie. Ook voor vervoer is water van groot belang door de vele waterwegen waarover talrijke goederen worden getransporteerd.

Gebrek aan water

Toch is het niet vanzelfsprekend dat iedereen genoeg water ter beschikking heeft. Vele miljoenen mensen hebben namelijk geen schoon water. Dagelijks sterven tienduizenden mensen door gebrek aan water.

Neerslag en kringloop

Daar waar wel voldoende water is komt dit vooral door het kringloopsysteem dat de aarde kent doordat zeewater eerst verdampt en in de atmosfeer condenseert waarna het als neerslag (regen, hagel en sneeuw) op de aarde valt. Rivieren voeren de (gesmolten) neerslag weer terug naar de zee.

Drinkwater en meer

In deze special wordt aan een aantal aspecten van water aandacht gegeven. Bijvoorbeeld over de periode dat er ook in onze streken geen schoon drinkwater was zoals in de middeleeuwen en de ontwikkelingen daarna. Ook over het vervoer van water in oude tijden tot de huidige watervoorzieningen. Het geschikt maken van water voor consumptie en ander gebruik krijgt eveneens aandacht met onder meer een artikel over waterontharder. Ook een artikel over een heel bijzonder watergebied namelijk het Vostokmeer onder het ijs van Antarctica. Water in de vorm van waterwegen is ook steeds belangrijker bij het vervoer in de zogenaamde binnenvaart. Een van de artikelen draagt de naam: Droogt Nederland op?
Aquaduct een waterleidingsysteem van eeuwen terug

Aquaduct een waterleidingsysteem van eeuwen terug

Een aquaduct is een waterleidingsysteem dat door de Romeinen sinds de vierde eeuw voor Christus is ontwikkeld. Het bestaat uit een gemetseld kanaal dat water uit de heuvels naar de stad voerde. Het ka…

Droogt Nederland op?

In Nederland valt jaarlijks gemiddeld 250 millimeter meer water uit de lucht dan dat er verdampt. Bovendien komt via de grote rivieren nog acht keer zoveel water ons land binnen. Ondanks dat is er jaa…

Huishoudelijk afvalwater met medicinale resten

In huishoudelijk afvalwater zitten 290 stoffen die afkomstig zijn van chemische producten en medicinale resten. Omdat hergebruik van zoetwater onontkoombaar is moeten er zeer dringend technologieën wo…
Rivieren, kanalen, grachten en opkomst steden

Rivieren, kanalen, grachten en opkomst steden

Steden die in de middeleeuwen zijn ontstaan zijn uiteraard niet ontworpen om per auto bereikt te kunnen worden. Omdat vervoer toch wel belangrijk was voor de ontwikkeling van steden werd een aantal st…
Van rivierwater tot kraanwater met tien drinkwaterbedrijven

Van rivierwater tot kraanwater met tien drinkwaterbedrijven

Ongeveer de helft van het Nederlandse kraanwater komt van het oppervlaktewater uit het IJsselmeer en de grote rivieren. De andere helft is afkomstig van grondwater. In de prehistorie zochten de mensen…
Vostokmeer grootste meer onder ijskap Antarctica

Vostokmeer grootste meer onder ijskap Antarctica

Het Vostokmeer is een meer dat zich onder een meer dan drie kilometer dikke ijskap van Antarctica bevindt. Het meer is in 1996 ontdekt als grootste meer van de meer dan 100 meren die zich onder het ij…

Waterontharder goed voor apparatuur

Hard leidingwater leidt tot kalkafzetting op sanitair, leidingen, keramiek, chroom en andere materialen. De hardheid van het water kan per regio verschillend zijn maar in alle gevallen is het goed het…
Watertorens massaal gebouwd na cholera-epidemie

Watertorens massaal gebouwd na cholera-epidemie

Een watertoren is een gebouw met een soort torenmodel waarin zich bovenin een waterreservoir bevindt. Om het reservoir te vullen wordt vanuit de kelder water opgepompt en van daaruit via een leidingne…
Gepubliceerd door Rickandie op 25-05-2012, laatst gewijzigd op 13-09-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.