Rickandie » Specials » Belgische bijzonderheden

België is een land met veel bijzonderheden

België is een betrekkelijk klein land maar dat betekent niet dat het weinig kenmerken heeft. Bijzonder is eigenlijk al dat er drie talen worden gesproken. Bijzonder is ook dat zich op het grondgebied, dat nu het land vormt, veel kunstenaars hebben gewoond en gewerkt. Zeer veel oude kunstschatten zijn daar nog de bewijzen van. Maar er zijn nog veel meer bijzonderheden waar natuurlijk ook bij hoort dat het formeren van een nieuwe regering wel eens heel lang kan duren. Daar staan andere bijzonderheden tegenover waar de Belgische bevolking wél trots op is.

Betrekkelijk jong land

In de huidige vorm is België nog maar een betrekkelijk jong land. Het is ontstaan na veel strijd van ontevreden bewoners die het autoritaire regeren door Willem I beu waren. Na de val van Napoleon hoorde het huidige België bij het Koningrijk der Nederlanden dat geregeerd werd door Willem I. Maar dat heeft niet lang geduurd. Na een vijftiental jaren riepen de zuiderlingen de zelfstandigheid uit.

Bourgondische levensstijl

Veel Belgen houden er een bourgondische levensstijl op na. Bourgondiërs zijn levensgenieters die bijvoorbeeld graag de tijd nemen voor een hapje en een drankje. De term Bourgondiër is afgeleid van de hertogen van Bourgondië die omstreeks 1400 een machtig rijk opbouwden in het noordoosten van het tegenwoordige Frankrijk. De hoven van bekende Bourgondiërs als Filips de Goede en Karel de Stoute waren bekend om hun grote luxe en rijkdom.

Hang naar folklore

Wat misschien te maken heeft met de mentaliteit die past bij een bourgondische levensstijl is wellicht de hang naar folklore. Het land kent een groot aantal jaarlijks terugkerende folklore-manifestaties zoals processies, ommegangen, optochten en carnaval. Twee heel bekende processies zijn Heilige-Bloedprocessie in Brugge en de Boeteprocessie in Veurne. Evenals de processies hebben de ommegangen meestal ook een religies karakter. Sommige folklore-manifestaties zijn in de twintigste eeuw verdwenen maar komen nu weer terug zoals bepaalde vuurfeesten.

Bron: Milenqqa, PixabayBron: Milenqqa, Pixabay
Bron: Jackmac34, PixabayBron: Jackmac34, Pixabay

Toerisme en Brussel

Als toeristische land heeft België heel veel te bieden. Wereldbekend is uiteraard Manneke Pis dat op een veel bezochte plek staat in het centrum van Brussel. Brussel neemt sowieso een bijzondere plaats in omdat het de hoofdstad is van België en één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat ruim meer dan een miljoen inwoners telt en officieel tweetalig is (Frans en Nederlands).

Beroemde meesters

Wat cultuur betreft kan België onder meer trots zijn op grote meesters uit het verleden waarvan de meest bekenden zijn: Jan van Eyck, Pieter Bruegel, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Anthony van Dyck. Andere kunstuitingen zijn de vele historische gebouwen die het land in veel oude steden kent en de kunstschatten die in musea worden tentoongesteld.

Bijzondere havens

Bijzonder is ook de haven van Antwerpen die op Rotterdam na de grootste van Europa is. Naast die haven kent België ook belangrijke goederenhavens als Zeebrugge en Gent. Zeebrugge is daarbij ook een belangrijke passagiershaven. Belangrijke binnenhavens bevinden zich in Brussel en Luik.
België, afkomst naam en ontstaansgeschiedenis koninkrijk

België, afkomst naam en ontstaansgeschiedenis koninkrijk

De naam België is afgeleid van twee namen die eerder in de geschiedenis voorkomen. Dat is de naam Gallia Belgica voor een bepaalde landstreek en Belgae voor de inwoners van die streek. Die namen werde…
Wapenspreuken van Nederland, België en Frankrijk

Wapenspreuken van Nederland, België en Frankrijk

Een spreuk is een soort uitdrukking of zegswijze met een diepere betekenis. Een wapenspreuk is een spreuk die ergens op een wapenschild of blazoen is verwerkt. Soms wordt een wapenspreuk ook wel devie…

Vier taalgebieden in België en vaststelling taalgrens

België heeft een bijzondere indeling wat het spreken van de taal betreft. Meestal wordt er gesproken over twee talen waarbij de taalgrens horizontaal op de kaart dwars door België loopt met in het noo…
Heksensabbat in verre verleden en Belgisch heden

Heksensabbat in verre verleden en Belgisch heden

Een heksensabbat is een bijeenkomst van heksen die in de nacht plaatsvindt. Sabbat, als onderdeel van de naam heksensabbat, is daarbij waarschijnlijk afgeleid van de Joodse term voor de zevende dag. M…
België en een aantal opvallende kenmerken

België en een aantal opvallende kenmerken

België is in 1830 ontstaan door zich af te scheiden van het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Die afscheiding staat bekend als de Belgische Revolutie, Belgische opstand of Belgische omwe…
Belgische revolutie en ontstaan koninkrijk met Leopold I

Belgische revolutie en ontstaan koninkrijk met Leopold I

De val van Napoleon heeft heel wat teweeg gebracht. Een zeer belangrijke actie na alle oorlogen was het Congres van Wenen in 1814 en 1815. Wenen was daarmee even het centrum van de Europese wereld. Ee…

Revolutie en strijd voor onafhankelijkheid van België

Het in 1830 onafhankelijk worden van België als koninkrijk is niet zonder slag of stoot verlopen. Er ging veel strijd aan vooraf met een groot aantal slachtoffers. Die strijd, de Belgische Revolutie,…
België, aardrijkskundig bezien met drie hoogtegebieden

België, aardrijkskundig bezien met drie hoogtegebieden

België kan als betrekkelijk klein land afgepast worden met amper twee breedtegraden tussen het meest noordelijke en zuidelijke punt en vier lengtegraden tussen het meest westelijke en oostelijke punt.…
Belgische kunstschilders met wereldwijde reputatie

Belgische kunstschilders met wereldwijde reputatie

België kent veel beroemde kunstschilders. Vanaf de vijftiende eeuw geniet een aantal kunstschilders wereldwijd grote bekendheid. Maar ook in de huidige tijd spreken Belgische kunstenaars een woordje m…
Gepubliceerd door Rickandie op 28-05-2015, laatst gewijzigd op 04-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.belgie-toerisme.nl/accueil/nl/index.html
  • http://www.landenweb.net/belgie/
  • http://www.landenweb.net/belgie/brussel/
  • http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Belgi%C3%AB