Rickandie » Specials » Musea

Kennis opdoen op allerlei gebied

Musea, meervoud van museum, zijn er in zeel veel soorten. Soms ondergebracht in slechts één kamer maar ook in grote kapitale gebouwen en alle vormen en maten daartussen. Een museumbezoeker waant zich vaak eeuwen terug maar kan ook juist een blik in de toekomst krijgen afhankelijk van het thema of het doel van het museum. Veel musea hebben met een vorm van kunst te maken en brengen de bezoeker met al het fraais in vervoering. De meeste musea worden gesubsidieerd door de overheid waardoor entreeprijzen betrekkelijk laag gehouden kunnen worden.

Lage drempel voor musea

Die lage entreeprijzen hebben als doel om de drempel voor een museumbezoek zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de verzameling van materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving.

Kunst andere voorwerpen of thema

Dikwijls is een museum een gebouw met daarin verzamelingen van beeldhouwwerken, schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Maar er zijn ook heel veel musea met verzamelingen van bepaalde voorwerpen zoals iconen, poppen, rijtuigen, klederdrachten en archeologische vondsten. Ook staat soms een bepaald thema centraal zoals de religie waar omheen allerlei voorwerpen zijn verzameld en waar vooral ook informatie wordt gegeven over het thema.

Hoofdfuncties beschermen en tonen

Een museum heeft in het algemeen twee hoofdfuncties zoals het beschermen van kunstwerken en het tonen van die werken. Wat beschermen betreft wordt veel aandacht besteed aan voorkoming van beschadiging, brand, diefstal, stof, weersinvloeden en vocht (klimaatbeheersing). Voor het tonen van de werken is lichtval belangrijk en inrichting van de ruimten.

Naam en faam van musea

Het belang van musea wordt algemeen herkend maar toch zijn er grote verschillen in faam en naam. Zo zijn er musea met slechts plaatselijke bekendheid maar ook met internationale faam. De belangrijkste musea zijn volgens velen de rijksmusea en daarna de provinciale, regionale en gemeentelijke. Daarnaast bestaan ook zeer veel, soms kleine, particuliere musea waarvan dikwijls een stichting of verenging de eigenaar is. Soms is een museum gewijd aan een bepaald persoon en is dan ondergebracht in het geboortehuis of woonhuis van die persoon.

Inrichting van musea

De tentoongestelde werken in een museum bestaan meestal uit een eigen collectie, ook wel vaste collectie genoemd, met daarnaast zalen of ruimten waar een wisselende tentoonstelling wordt georganiseerd. Bij kleinere musea is dit niet het geval omdat die meestal alleen een vaste collectie bezitten. Veel musea beschikken ook over een bibliotheek of verkoopruimte voor bepaalde artikelen en een restaurant waar bezoekers even kunnen uitrusten. In grotere musea is het vaak mogelijk om een rondleiding te volgen om nog meer informatie te verkrijgen over de tentoongestelde werken en de geschiedenis daarvan.

Ondergebracht in waardevolle gebouwen

Gebouwen waarin musea zijn ondergebracht staan vaak op de monumentenlijst en hebben grote historische waarde. Daar tegenover staan juist gebouwen met een zeer moderne uitstraling die ontworpen zijn door bekende architecten . Andere musea bevinden zich in gebouwen met een zekere geschiedkundige waarde en hebben creatieve verbouwingen ondergaan als aanpassing aan het museum.
Archeologie, successen en taak gemeenten

Archeologie, successen en taak gemeenten

In een bouwput in het Brabantse Mierlo is een Karolingisch grafveld blootgelegd. Er werd vermoed dat er op de hoek van de Bisschop van Mierlostraat en de Heer van Scherpenzeelweg op zijn minst sporen…

Museum voor Religieuze Kunst in Uden

Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden bestaat sinds 1973. De collectie was destijds nog bescheiden en was te vinden in een vrijgemaakte vleugel van de abdij van de zusters Birgittinessen. In latere…
MuZEEum van Vlissingen vertelt over de zee

MuZEEum van Vlissingen vertelt over de zee

Voor veel Zeeuwen bracht de zee naast strijd en verlies ook roem en rijkdom. Het MuZEEum in Vlissingen laat daar veel van zien en toont op een boeiende manier veel van de rijke Zeeuwse maritieme gesch…
Oude stadhuis van Bergen op Zoom

Oude stadhuis van Bergen op Zoom

Het stadhuis van Bergen op Zoom bestaat uit drie panden die ooit werden voorzien van één gevel welke later werd bepleisterd en weer later in oude glorie hersteld. Het stadhuis is te vinden op de Grote…

Mondriaanhuis deel van CultuurLint Amersfoort

Het Mondriaanhuis is een museum voor Constructieve en Concrete Kunst. Het museum is te vinden in het geboortehuis van Piet Mondriaan aan de Kortegracht 11 te Amersfoort. In het gebouw bevond zich ooit…

CultuurLint Amersfoort voor dagje uit

Amersfoort is een stad met een rijke cultuurhistorie. Eenmaal de gracht overgestoken naar de oude binnenstad levert enkele uren ronddolen veel culturele verrassingen op. Om niets van de vele parels va…

Museum Flehite in Amersfoort

Museum Flehite is te vinden in het historische centrum van Amersfoort aan de Westsingel 50. Het museum is gevestigd in drie zogenaamde muurhuizen. Een muurhuis is een huis dat op een oude stadsmuur is…
Abdij van Stavelot met museumdirectie in plaats van abt

Abdij van Stavelot met museumdirectie in plaats van abt

De abdij van Stavelot heeft een roemruchte geschiedenis. Van de oorspronkelijke gebouwen uit de zevende eeuw is niets meer over. Ook de latere opnieuw gebouwde onderdelen van de abdij hebben het enkel…
Gepubliceerd door Rickandie op 21-06-2014, laatst gewijzigd op 29-01-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia