Rickandie » Specials » Binnenschepen

Schepen voor vrachtvervoer, personenvervoer en vrije tijd

Schepen voor vrachtvervoer, personenvervoer en vrije tijd In de scheepsbouw bestaat een duidelijk onderscheid tussen binnenschepen en zeeschepen die aan geheel verschillende eisen moeten voldoen. Een binnenschip (ook wel binnenvaartschip genoemd) is een niet-zeewaardig schip dat goederen en personen vervoert over de binnenwateren. Met binnenwateren worden in principe rivieren en kanalen bedoeld.

Vervoer van vracht en personen

Binnenvaart komt wereldwijd voor maar vooral in West-Europa waarbij Nederland als waterland relatief de grootste binnenvaartvloot heeft. Binnenschepen kunnen grofweg worden ingedeeld in twee categorieën namelijk schepen voor het vervoer van vracht en voor het vervoer van personen. Beide categorieën zijn geschikt voor het varen op allerlei binnenwateren waar de afmetingen en de diepgang van de schepen op is afgestemd. Ook de hoogte om onder bruggen door te kunnen varen is van belang.

Binnenschepen voor vervoer van vracht

Binnenschepen die vracht vervoeren zijn in veel gevallen eigendom van de schipper zelf. Het schip heeft naast de functie van vracht vervoeren ook die van een varend huis voor hem en zijn gezin. Daarnaast bestaan er rederijen die meerdere schepen in bezit hebben en waarbij de schipper in loondienst is. De lading die binnenschepen vervoeren kan heel divers zijn en bestaat onder meer uit baggerspecie, erts, graan, grind, kunstmest, landbouwproducten, olie, spuitzand, steenkool en zand. Een speciaal soort binnenschip voor vervoer van vracht is een duwbak welke geen motoren heeft voor de voortbeweging. Een apart motorschip duwt de bak of soms aaneengeschakelde bakken over het water.

Typen binnenschepen voor vracht

Naast allerlei schepen die voor het vervoeren van diverse soorten vracht worden gebruikt bestaan er ook speciale modellen binnenschepen.

Containerschepen

Die schepen zijn speciaal gebouwd om containers te vervoeren waarin zich stukgoed bevindt zoals bijvoorbeeld koelkasten. De maten van die schepen zijn afgestemd op de afmetingen van de containers. Containers kunnen in lagen opgestapeld worden waarbij rekening moet worden gehouden met de doorvaarmogelijkheden bij bruggen.

Beunschip

Een speciaal type binnenschip is een beunschip. Het speciale bestaat uit een dubbele wand die noodzakelijk is om het drijfvermogen te vergroten als het schip geheel gevuld is met zand.

Tanker

Een ander soort schip dat alleen maar een speciale lading kan vervoeren is een tanker. Tankers worden gebruikt voor het vervoer van gassen, poedervormige producten en vloeistoffen zoals aardoliedestillaten, benzine en diesel.

Typen binnenschepen voor passagiers

Schepen voor het vervoer van passagiers zijn er in verschillende soorten zoals:
  • Partyschepen: Voor het houden van feestjes.
  • Schepen voor riviercruises: Voor langere pleziertochten.
  • Rondvaartboten: Voor pleziervaartjes bijvoorbeeld op de Amsterdamse grachten.
  • Veerboten: Voor het overzetten van passagiers van de ene zijde van een rivier of meer naar de andere.

Overige binnenschepen

Schepen die eigenlijk ook tot de binnenschepen behoren zijn schepen die worden gebruikt voor de pleziervaart. De meest voorkomende zijn jachten en zeilschepen. Die schepen worden meestal gebruikt voor vakantie, sport en vrije tijd en zijn veelal persoonlijk bezit. Sommige schepen kunnen echter gehuurd worden zoals schepen die gebruikt worden voor de chartervaart. Dikwijls zijn dit oude schepen die ooit dienst deden voor het vervoer van vracht en zijn aangepast. Een veelvoorkomend type is de platbodem.

Geschiedenis van het binnenschip

Vele eeuwen lang bestond de scheepvaart zowel op zee als in de binnenwateren uit zeilvaart. Voor de binnenvaart waren er zeilschepen in diverse soorten en maten. De meest geschikte schepen waren platb…
Platbodem: cultuurhistorisch erfgoed maar ook als woonboot

Platbodem: cultuurhistorisch erfgoed maar ook als woonboot

Een platbodem is een vaartuig met als belangrijkste kenmerk een platte of nagenoeg platte bodem. Een groep vaartuigen die tot de platbodems gerekend kunnen worden zijn de historische Hollandse zeilvaa…

Soorten binnenvaartschepen

Een binnenvaartschip is een schip dat in principe niet zeewaardig is en goederen en personen vervoert over binnenwateren zoals rivieren en kanalen. De officiële naam, zoals die wordt gebruikt in de we…
Gepubliceerd door Rickandie op 02-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Joergelman, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenvaartschip