Rickandie » Specials » Dilpomatieke posten

Hulp in het buitenland door ambassades en consulaten

Nederland telt wereldwijd ongeveer 140 diplomatieke posten bestaande uit ambassades en consulaten. Diplomatieke posten tellen talrijke medewerkers met diverse taken met als een van de belangrijkste taken om hulp te bieden aan mensen die in de problemen zijn gekomen in het land waar de betreffende ambassade is gevestigd. Dit kan bijvoorbeeld als iemand bestolen is van zijn paspoort. In dat geval zal de ambassade of het consulaat een noodpaspoort regelen. Ook bij ernstigere situaties als een arrestatie kan de diplomatieke post helpen.

Activiteiten van ambassades

Een ambassade is een organisatie die een bepaald land in een ander land vertegenwoordigd. De stad waar een ambassade is gehuisvest is meestal dezelfde stad als waar de regering van het gastland zetelt. Activiteiten van de ambassade bestaan uit communicatie en het voeren van onderhandelingen tussen de twee landen. Ook kunnen burgers van het land dat de ambassade vertegenwoordigt met vragen terecht bij hun ambassade. Een ambassade wordt geleid door een ambassadeur die zijn of haar land vertegenwoordigt.

Symboliek van afkeuring

Een ambassadeur is soms een belangrijke spil in de symboliek van afkeuring. Op het moment dat een bepaald land vindt dat het land waar de ambassadeur zetelt iets heeft gedaan wat niet acceptabel is kan de ambassadeur door zijn eigen land worden teruggeroepen. Ook kan omgekeerd het land waar de ambassadeur zich bevindt een symbolische daad stellen door hem op het matje te roepen om zich te verantwoorden voor de daden van zijn eigen land.


Consulaat met minder bevoegdheden dan ambassade

In een land waar een ambassade is gevestigd bevinden zich dikwijls ook een of meer consulaten. Een consulaat onderscheidt zich van een ambassade doordat het een lagere diplomatieke vertegenwoordiging is met minder bevoegdheden. Een consulaat houdt zich onder meer bezig met de afgifte van paspoorten voor staatsburgers van het land dat door het consulaat wordt vertegenwoordigd en voor de afgifte van visa voor de burgers van het land waar het consulaat is gevestigd.

Taken van consulaat

Daarnaast worden allerlei zaken geregeld met betrekking tot bedrijfsinformatie, certificaten, familierecht, geboorte, identiteitsbewijzen, laissez-passer, nooddocumenten, notariaat, overlijden, personenrecht, rijbewijzen, verklaringen en wetgevingsvoorlichting. Terwijl ambassades vooral gevestigd zijn in de stad waar ook de regering van het gastland zich bevindt zijn consulaten ook dikwijls gevestigd in belangrijke handelssteden en havensteden. Een ambassade heeft vaak ook een consulaire afdeling.

Honoraire consul of andere EU-ambassade

Soms is er geen diplomatieke post in een land maar bevindt zich er wel een zogenaamde honoraire consul. Dit is meestal een persoon die naast zijn werkzaamheden, bijvoorbeeld als zakenman, ook de Nederlandse belangen behartigt in een bepaald gebied. Een andere mogelijkheid is om bij het niet aanwezig zijn van een diplomatieke post contact op te nemen met een andere ambassade van een EU-land.
Ambassade, vertegenwoordiging van staat en koning

Ambassade, vertegenwoordiging van staat en koning

De term ambassade staat voor twee betekenissen. De ene betekenis betreft de gezamenlijke diplomatieke vertegenwoordigers van een staat en de tweede betekenis van ambassade is het gebouw van die diplom…
Consulaat, minder bevoegdheden dan ambassade

Consulaat, minder bevoegdheden dan ambassade

De Nederlandse staat heeft over de hele wereld meer dan 150 officiële posten waar de belangen van het land en de burgers worden vertegenwoordigd. Tot die posten behoren ambassades, consulaten en consu…

Visum op tijd aanvragen

Elk land kent regels voor buitenlanders die het land willen bezoeken. Voor een aantal landen is een geldig paspoort voldoende waarbij er landen zijn die stellen dat een paspoort vanaf het inreizen nog…
Emigreren naar Australië en visum

Emigreren naar Australië en visum

Australië staat internationaal bekend als een relatief goedkoop land dat veilig is en comfortabel om in te wonen. Bij veel inwoners van allerlei landen bestaat daarom de wens om naar Australië te emig…
Gepubliceerd door Rickandie op 21-04-2014, laatst gewijzigd op 15-01-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia
  • Easyexpat.com
  • Rijksoverheid.nl