Rickandie » Specials » Schrift

Schrift als basis voor het schrijven

Schrift als basis voor het schrijven Onder schrift kan worden verstaan: het geheel van tekens dat gebruikt kan worden om bedoelingen, een boodschap of een taal over te brengen. Binnen die definitie vallen dus ook de tekeningetjes die gebruikt werden nog vóór de oude Griekse beschaving die omstreeks 3000 voor Christus begon. Die tekeningetjes werden bijvoorbeeld gemaakt om een aantal aan te geven. Dat gebeurde dan door evenveel tekeningetjes in een steen uit te krassen als het bedoelde aantal bijvoorbeeld het aantal koppen van koeien dat verhandeld werd. Uiteindelijk hebben de verschillende schriften, die in de loop van een vijftal eeuwen zijn ontwikkeld, geleid tot een bijna universeel gebruik van het alfabet met 26 letters.

In de loop van de eeuwen diverse schriftsystemen

De weg van het tekenen van een aantal koppen van dieren of andere figuren naar het alfabet met 26 letters loopt langs verschillende culturen en kende tijdens de rit diverse schriftsystemen met zeer verschillende tekens. In dit verband kunnen genoemd worden: Chinese hanzi, fonogrammen, hiërogliefen, letters, ideogrammen, pictogrammen, spijkerschrift en symbolen.

Bron: Gellinger, PixabayBron: Gellinger, Pixabay

Beheersing schrift en schrijven

Een schrift, in de betekenis van het geheel van letters en aanduidingen (zoals het alfabet) ligt ten grondslag aan het schrijven.
Bron: PublicDomainPictures, PixabayBron: PublicDomainPictures, Pixabay
Schrijven is een van de eerste dingen die een kind leert nadat het al een paar woordjes kent. Maar dat geldt helaas nog niet voor iedereen op de wereld. Niet alle kinderen komen voor onderwijs in aanmerking waardoor zij analfabeten blijven. Ook onder volwassenen zijn er wereldwijd nog veel analfabeten omdat mensen in hun jeugd verstoken bleven van goed onderwijs of omdat ze niet in de mogelijkheid waren dit met succes te volgen. Onder een analfabeet wordt iemand verstaan die in het geheel niet kan lezen of schrijven. Een gradatie daarvan wordt laaggeletterd genoemd. Analfabetisme was tot en met de middeleeuwen heel gewoon voor het gewone volk en verdween in de eeuwen daarna pas echt voor velen na invoering van de onderwijswet in de negentiende eeuw.

Doorgeven aan anderen

Schrift en schrijven is vooral ook een manier om iets vast te leggen en door te kunnen geven aan anderen en tevens om voor de eeuwigheid te bewaren zodat ook latere volken geïnformeerd kunnen worden over het reilen en zeilen binnen een cultuur. Schrift heeft dan wel met een bepaalde taal te maken die iemand moet kunnen begrijpen. Een universele taal die met een speciaal schrift te maken heeft is het muziekschrift. Wereldwijd wordt dat schrift op dezelfde manier genoteerd en begrepen. Een andere bijzonder schrift is het schrift dat dikwijls op een gsm wordt toegepast en waarbij als nieuw fenomeen binnen het schrift letters weggelaten worden.
Minder tekens met sms-taal en msn-taal

Minder tekens met sms-taal en msn-taal

Velen verafschuwen de ontwikkelingen van de Nederlandse taal die onder invloed staan van sms en msn. Maar hun tegenwerpingen zijn als vechten tegen de bierkaai. Het zijn vooral fantasievolle jeugdigen…

Muzieknotatie als een wereldwijde taal

Muzieknotatie is een systeem dat uitgaat van een aantal tekens waarmee klinkende muziek kan worden omgezet naar een soort taal. Onder taal dient dan het geheel van tekens te worden verstaan, waarmee e…

Hiërogliefenschrift en hiëratisch schrift uit Oude Egypte

Het schrift uit de tijd van het Oude Egypte was een beeldschrift dat bestond uit hiërogliefen. Hiëroglyfe is afkomstig uit het Grieks en betekent “heilig kerven”. Voor een groot deel werd het hiërogli…
Van pictografisch schrift naar alfabetisch schrift

Van pictografisch schrift naar alfabetisch schrift

Met het woord schrift kunnen verschillende dingen worden bedoeld. Schrift kan een manier van schrijven zijn, een geheel van bij elkaar horende lettertypen en cijfertypen, een aantal aan elkaar gehecht…
Alfabet en geschiedenis van Feniciërs naar wereldwijd abc

Alfabet en geschiedenis van Feniciërs naar wereldwijd abc

Om klanken uit de gesproken taal op schrift weer te geven worden letters gebruikt. Dat weergeven op schrift kan dan betekenen letters schrijven, afdrukken op papier of door middel van een toetsenbord…
Papyrus, perkament en papier voor schrijfwerk en drukwerk

Papyrus, perkament en papier voor schrijfwerk en drukwerk

Het drukken van kranten, boeken, reclamemateriaal en allerlei ander publicatiemateriaal gebeurt op verschillende soorten papier. Ook voor het schrijven van notities, brieven en diverse andere geschrif…
Gepubliceerd door Rickandie op 09-04-2015, laatst gewijzigd op 20-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties