Rickandie » Specials » Techniek

Techniek en technologie overal om ons heen

De termen techniek en technologie worden nog wel eens door elkaar gebruikt maar wat bedoeld wordt blijkt dan meestal wel uit de verdere beschrijving. Los van de precieze definitie gaat het eigenlijk ook om wat wordt bedoeld. Een poging om het verschil toch duidelijker aan te geven is: Techniek is het geheel van handelingen om iets te maken of de vaardigheid om iets te maken en technologie is de leer van de weg naar het doel (te maken voorwerp) toe.

Leerling voorbij de meester

Voor het aanleren van technieken is meestal veel geduld en oefening nodig. Gelukkig zijn er altijd mensen die daarbij kunnen helpen tot het moment dat de leerling de meester evenaart. Maar daarna zijn er leerlingen die door meer oefening en talent de meester overtreffen en zo gaat de ontwikkeling van technieken altijd door.

Handigheid en hersenwerk

Het aanleren van technieken gebeurt al van baby af aan met wellicht als belangrijkste eerste resultaat de techniek om te kunnen lopen door een kleuter. Later worden allerlei technieken aangeleerd die met het uitoefenen van een beroep te maken hebben. Daarbij gaat het niet alleen om technieken die met handvaardigheid van doen hebben maar zeker ook met technieken die bijvoorbeeld met het berekenen van de draagkracht (wiskunde-techniek) van een brugconstructie te maken hebben en zo talrijke andere zaken waar hersenwerk voor nodig is.

Techniekbeheersing heel persoonlijk

Het beheersen van technieken is heel persoonlijk waarbij ook grote verschillen kunnen bestaan. In de sportwereld is iedereen daar blij mee omdat het de spanning er in houdt totdat er uiteindelijk een winnaar is die een betere techniek (of uithoudingsvermogen) blijkt te hebben dan zijn tegenstander.

Technologie en lange adem

Technologie in de zin van een weg naar een doel toe is vaak een kwestie van lange adem. De technologie van de ontwikkeling van het telraam naar een computer was er een van tientallen jaren maar de weg van grotwoning naar een wolkenkrabber is er een van vele eeuwen.

High Tech Campus

Tegenwoordig krijgt technologie wereldwijd veel aandacht. Ook in Nederland zijn technologen voortdurend bezig om langs de weg van de technologie nieuwe producten te ontwikkelen. Zo richtte Philips in 1998 in Eindhoven een High Tech Campus op en stelde die vanaf 2003 ook open voor andere bedrijven op het gebied van technologie.

Robottijdperk

De geschiedenis van de technologie begon eigenlijk al in het stenen tijdperk en loopt tot het robottijdperk waarin we nu zijn beland. En wie weet wat ons of onze kinderen en kleinkinderen allemaal nog te wachten staat.

Geschiedenis van de technologie in vogelvlucht

Technologie ligt ten grondslag aan de namen van de indeling in perioden die gegeven werd aan de oudheid. Die namen waren afhankelijk van de materialen waar de technologieën op waren gebaseerd zoals st…

Technologie in razend tempo verder

De term technologie kan op verschillende manieren verklaard worden. In elk geval denken de meeste mensen bij technologie aan slimmeriken die vernuftig nieuwe dingen maken. Technologie is iets waar ied…

Techniek bij iets tot stand brengen of iets doen

Onder techniek kunnen twee dingen worden verstaan. Ten eerste het geheel van dingen die gedaan moeten worden om iets tot stand te brengen en ten tweede de vaardigheid om iets te doen. Technieken om ie…
Gepubliceerd door Rickandie op 15-04-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.