Rickandie » Specials » Wilgen

Wereldwijd bestaan veel soorten wilgen

Wereldwijd bestaan veel soorten wilgen Een wilg is een boom die in de winter blad verliest. Het is een boom die makkelijk groeit en in Nederland en Vlaanderen veel langs waterkanten van rivieren en sloten te vinden is. Ook komen wilgen in sommige gebieden veelvuldig voor langs agrarische wegen en voorheen vooral in de nabijheid van boerderijen. In het voorjaar bloeit hij in de vorm van zogenaamde katjes die op de takjes zitten of staan dus niet hangen zoals dat bij een populier wel het geval is. Die katjes verschijnen aan de nog kale takken.

Wilg: veel voorkomende boomsoort

Het woord wilg is waarschijnlijk afkomstig van het Angelsaksische woord welig dat met buigzaamheid te maken heeft. Wilgen behoren tot de tweehuizige boomsoorten omdat de mannelijke en vrouwelijke katjes aan verschillende bomen zitten. De wilg is in Nederland een van de meest voorkomende boomsoorten. Door de grote hoeveelheid stuifmeel zijn wilgen in de bloeitijd belangrijk voor onder meer solitaire bijen en hommels.

Meest voorkomende soorten wilgen in Lage Landen

Er bestaan wereldwijd ongeveer driehonderd soorten wilgen. De meest bekende in de Lage Landen zijn de schietwilg, knotwilg, kruipwilg, krulwilg, kronkelwilg en treurwilg.

Schietwilg

De schietwilg kan achtentwintig meter hoog worden en produceert zeer veel jong schot waar hij zijn naam aan te danken heeft.

Knotwilg

Een wilg wordt meestal op ongeveer twee meter hoogte afgezaagd. Op die afgezaagde plek groeien daarna waterloten of wilgentenen. In dat geval wordt gesproken over een knotwilg. Vroeger werden de wilgentenen veel gebruikt voor het maken van manden en voor diverse bouwkundige toepassingen. Anno 2017 worden nog wel tuinschermen gevlochten van het materiaal.

Kruipwilg

Een ander soort wilg die zijn bijnaam dankt aan zijn vorm is de kruipwilg. Deze soort wilg blijft laag bij de grond en voorkomt onder meer dat stuifzand wegwaait. De kruipwilg komt voor in duinen en moerassen en op zandgronden.

Krulwilg

Een wilg met eveneens een bijnaam die op de vorm is gebaseerd is de krulwilg. Deze wilg heeft krullende takken en kan tot tien meter hoog worden. De krulwilg is zeer makkelijk te vermeerderen. Slechts een tak van een tot drie centimeter doorsnee is voldoende om in water te laten wortelen.

Kronkelwilg

Een enigszins op de krulwilg lijkende wilg is de kronkelwilg die tot twaalf meter hoog kan worden. De kronkelwilg heeft bochtig gedraaide takken en twijgen.

Treurwilg

Een wilg die naar zijn treurige uitstraling wordt genoemd is de treurwilg. Er bestaan enkele soorten van waarbij sommige soorten een hoogte tot tweeëntwintig meter kunnen bereiken. De kroon van een treurwilg is koepelvormig. Aan zijn gebogen takken bevinden zich lange en gele twijgen die recht omlaag hangen.

Gebruik van wilgenhout

Wilgenhout kende in het verleden talrijke toepassingen. Het hout werd onder meer gebruikt voor:

In latere tijden is er sprake van minder gebruik maar wel bijvoorbeeld voor het aanleggen van oevers en geluidsschermen.

Knotwilgen en veranderend landschap

Wie aan knotwilgen denkt zal zich wellicht meteen een romantisch landschap voor de geest halen. Inderdaad zijn er nog veel plekjes te vinden die daar aan voldoen. Maar het landschap verandert ook ster…
Wilg en populier: houtsoorten voor diverse doeleinden

Wilg en populier: houtsoorten voor diverse doeleinden

Van de vele houtsoorten die er zijn kunnen er zeer veel gebruikt worden voor het vervaardigen van allerlei producten. Dat gaat van kasten tot lucifers en van raamkozijnen tot keukengerei. Twee van die…
Wilgen knotten vooral voor behoud van typisch landschap

Wilgen knotten vooral voor behoud van typisch landschap

Een knotwilg is een wilg die zijn naam dankt aan het feit dat hij regelmatig geknot wordt. Knotten is de kroon van een boom afzagen. Bij een knotwilg moet dat in de regel om de één tot twee jaar gebeu…
Gepubliceerd door Rickandie op 10-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Didgeman, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
  • http://oud.tuinen.nl/artikel/275/wilg
  • http://stemderbomen.nl/pages/artikelen/art_wilg.htm