Rickandie » Specials » Betalingsverkeer

De wegen van het geld

Alles wat speelt rond de wegen die het geld afleggen kan worden aangeduid met de term betalingsverkeer. In het betalingsverkeer proberen banken elkaar de loef af te steken met de beste regelingen, service en financiële producten. Het zijn ook de banken die graag willen dat ons geld niet in een oude sok wordt bewaard. Tussen het bewaren van geld in een oude sok en de toekomst, waarbij wellicht een vingerafdruk voldoende is om een betaling te doen, zit een hele ontwikkeling.

Bankieren zonder geld maar met getallen

Veel transacties vinden plaats zonder dat er geld aan te pas komt. Er wordt bij die transacties alleen met gegevens en getallen gewerkt wat dikwijls plaatsvindt via een computer. Bankieren via internet is voor steeds meer mensen een heel gewone zaak. Zelfs internationaal bankieren kan op simpele manieren nadat er voor grensoverschrijdende betalingen nieuwe systemen zijn ontworpen.

Niet voor iedereen

Maar die vanzelfsprekendheid van het hanteren van diverse betaalmanieren geldt niet voor iedereen. Niet iedereen is handig genoeg om met internetbankieren om te gaan en voor een aantal mensen geldt ook dat ze nog een voorkeur hebben zoveel mogelijk contant af te rekenen. Ouderen hebben soms een extra probleem omdat service dichtbij is weggevallen. Volgens sommigen houden banken nog onvoldoende rekening met beperkingen van de cliënten zoals minder zichtvermogen of onvoldoende mobiliteit om bijvoorbeeld geld te kunnen pinnen.

Voorkomen van fraude

Een belangrijk aspect in het betalingsverkeer is de veiligheid. Banken doen er veel aan om te voorkomen dat criminelen inbreken in het betalingsverkeer en cliënten kunnen ook maatregelen nemen om hun gegevens niet prijs te geven. Dat gaat van ongezien de pincode intikken tot het niet openen van verdachte mails die zogenaamd van de eigen bank afkomstig zijn.

Geld, pinnen of internetbankieren

Om een klein bedrag af te rekenen grijpen velen nog steeds naar de portemonnee terwijl al enige tijd gestimuleerd wordt om ook daar een pinpas voor te gebruiken. Als een hogere kostprijs meteen voldaan moet worden gebruiken de meeste kopers wel een pinpas. Anders is dit als op rekening wordt gekocht of als anderszins een bedrag moet worden voldaan. De aangewezen manier is dan toch echt internetbankieren.

Nooit meer stapeltje bankbiljetten

In het betalingsverkeer bestaat sinds 2002 de euro die als munt of bankbiljet echter steeds meer uit het zicht verdwijnt doordat andere betaalmanieren dan met contant geld gebruikelijker worden. De tijd dat je eerst met de bank moest regelen dat je op een goede dag voldoende contant geld kon meekrijgen en met een stapeltje bankbiljetten een auto ging kopen is echt voorbij. Helaas behoort het heerlijke gevoel van met een kapitaal op zak te lopen daarmee ook tot het verleden. Het intoetsen van een aantal cijfers die tezamen het bedrag vormen van een aankoop is een heel wat minder romantische actie.
Bankdiensten in oudheid en moderne tijd

Bankdiensten in oudheid en moderne tijd

Geld is een betaalmiddel dat wereldwijd algemeen wordt aanvaard. Dit in tegenstelling tot een ruilmiddel zoals dat eeuwen geleden als betaalmiddel werd gebruikt en alleen waarde heeft in bepaalde geva…
Goud, geld, banken en toezicht

Goud, geld, banken en toezicht

Ooit was er een tijd dat het gebruikelijk was om in de handel met goud te betalen. Die manier van betalen ontstond naast ruilhandel waarbij goederen of diensten werden uitgewisseld. Maar goud als beta…

De Nederlandsche Bank en het onderwijs

De hoofdtaken van De Nederlandsche Bank zijn streven naar financiële stabiliteit, zorgen voor veilig en betrouwbaar betalingsverkeer, toezicht op financiële instellingen, economische advies geven aan…

Veiligheid in het betalingsverkeer

Fraude in het betalingsverkeer kost jaarlijks vele miljoenen. Banken zijn echter steeds beter in staat om fraude vroegtijdig te ontdekken en te voorkomen. Daardoor dalen de cijfers met betrekking tot…
Efficiency in het betalingsverkeer

Efficiency in het betalingsverkeer

Manieren van betalen brengen verwerkingskosten met zich mee. De ontwikkelingen in het betalingsverkeer zijn daarom in belangrijke mate gericht op efficiency om die kosten zoveel mogelijk te beperken.…
Betalingsverkeer niet voor iedereen makkelijk toegankelijk

Betalingsverkeer niet voor iedereen makkelijk toegankelijk

Er is de laatste tientallen jaren al veel veranderd om onze samenleving toegankelijk te maken voor iedereen. Maar helaas is dat nog niet op alle gebieden volledig het geval waardoor een groep mensen n…
Bankbiljetten al eeuwen betaalmiddel

Bankbiljetten al eeuwen betaalmiddel

Bankbiljetten bestaan al vanaf 1661 toen door de Bank van Stockholm in Zweden de eerste exemplaren werden uitgebracht. Later volgde in 1699 biljetten uitgegeven door de Bank of England. Zoals destijds…

Betaalmanieren in het betalingsverkeer

Geef mij jouw mooiste kip dan krijg jij van mij een konijn. Die zogenaamde ruilhandel was ooit een manier van betalen toen er nog geen geld bestond. Ook allerlei andere goederen en voorwerpen verwisse…
Internetbankieren en de gevaren

Internetbankieren en de gevaren

De tijd dat consumenten huiverig waren om te internetbankieren is voorbij. Dat wil niet zeggen dat internetbankieren een honderd procent veilige manier van bankieren is, maar er is veel gedaan om het…
Gepubliceerd door Rickandie op 04-12-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.dnb.nl/betalingsverkeer/dnb-en-het-betalingsverkeer/index.jsp