Rickandie » Specials » Geschiedenis

Hoe was het ook alweer

Volgens het woordenboek betekent het woord geschiedenis een voorval of gebeurtenis maar ook de wetenschap die het verleden beschrijft of dat verleden zelf. Geschiedenis, in de zin van het verleden beschrijven, is al sinds de boekdrukkunst is uitgevonden op talrijke gebieden gebeurd door beschrijvingen van feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Waar of niet waar?

Een goede geschiedschrijving berust uiteraard op waarheid en moet daarom ook op feiten zijn gebaseerd. Historici die zich daarmee bezighouden moeten uitgaan van ware bronnen wat soms een probleem oplevert omdat in het verleden nog wel eens gebeurtenissen niet geheel juist aan het papier zijn toevertrouwd. Wat is dan waar en wat niet?

Historici en auteursrechten

Naast het uitgaan van goede bronnen moeten historici ook waken om geen verhalen over te nemen van collega’s. Op het geschrevene rusten namelijk auteursrechten. Het plegen van wat plagiaat wordt genoemd is zelfs strafbaar. Ook is in het verleden een hoogleraar wel eens op non-actief gesteld of raakten mensen hun baan kwijt vanwege het schenden van de auteursrechten.

Chronologie als uitgangspunt

Geschiedenis richt zich niet alleen op voorvallen of gebeurtenissen. Alles wat een verleden en heden heeft en meestal ook een toekomst zal hebben kan chronologisch beschreven worden. Die chronologie is wel uitgangspunt voor het schrijven van een geschiedenis. Ook de ontwikkeling van producten kan een geschiedenis hebben waarbij stap voor stap de geschiedenis van het product kan worden weergegeven.

Geschiedenis van allerlei soorten ontwikkelingen

Een ander soort ontwikkeling kan bijvoorbeeld worden weergegeven door de geschiedschrijving van karretjes met kolen op houten rails die voortgetrokken werden met paarden tot de Chinese supertrein die 500 kilometer per uur haalt met alles wat daarmee te maken heeft van houten rails tot de kunststof buitenkant van de trein welk materiaal versterkt is met koolstofvezel.

Van klein naar groot

Ook de ontwikkeling van een bepaald soort zorg heeft een geschiedenis zoals de zorg voor ouderen van het wassen van de patiënt, als eerste actie in de middeleeuwen bij een opname in een zorgverblijf, tot het inchecken met de computer in een hedendaags woonzorgcentrum. Eigenlijk heeft bijna alles wel een zekere ontwikkeling doorgemaakt waarbij dus sprake is van een geschiedenis. Zo is een grootwinkelbedrijf ooit klein begonnen en heeft voorgangers gehad in zogenaamde teuten die actief waren in de zestiende eeuw.

Perioden van verschillende lengten

Overigens hoeft een geschiedenis niet altijd een periode van vele eeuwen in te houden. Weliswaar zijn er beschrijvingen die al beginnen in de oudheid en gaan tot heden maar in een korte periode kan zich ook al een hele geschiedenis voordoen. De ontwikkeling van een bepaald product kan in een korte periode al uit heel verschillende fasen bestaan die in een geschiedenis kunnen worden weergegeven.
Geschiedenis van de verpleegkunde

Geschiedenis van de verpleegkunde

Verplegen gebeurde al bij de oudste cultuurvolkeren maar waarschijnlijk werden de verplegingshandelingen verricht door naasten zoals familieleden of stamgenoten en niet door speciaal daarvoor aangewez…
Bromfietsen en hun geschiedenis

Bromfietsen en hun geschiedenis

Op vakantie gaan in de jaren vijftig betekende vaak op de Berini naar Echternach in Luxemburg. Nederland zat in de wederopbouw en steeds meer mensen kregen de mogelijkheid om een brommer te kopen om m…
Geschiedenis van Marokko in grote lijnen

Geschiedenis van Marokko in grote lijnen

Marokko is een koninkrijk dat ligt op het kruispunt van Europa en Afrika. Het is een land met een rijke geschiedenis en vooral ook met een prachtige cultuur die onderhevig is geweest aan verschillende…
Van schilderkunst naar fotografiekunst

Van schilderkunst naar fotografiekunst

Eeuwenlang hebben vele notabelen en meestal rijke lieden zich laten portretteren door kunstschilders. Veel musea hangen vol met portretten of hebben op zijn minst een galerij met afbeeldingen van bela…
Geschiedenis van de niet professionele dans

Geschiedenis van de niet professionele dans

Bewegen is van alle tijden, alleen al om van de ene plek naar de andere te gaan. Maar bewegen met een heel ander doel is ook al een activiteit van vele eeuwen lang. Uit grottekeningen kan worden afgel…

Geschiedenis, kaars als warmtebron, lichtbron en decoratie

Een kaars is meestal een cilindrische staaf van een vetachtige stof zoals paraffine, stearine of bijenwas. Maar naast de cilindervorm komen tegenwoordig ook diverse andere vormen voor. In het midden v…
Geschiedenis van de geneeskunde in vogelvlucht

Geschiedenis van de geneeskunde in vogelvlucht

De geneeskunde moet tegenwoordig gebaseerd zijn op bewijs dat wordt verkregen door natuurwetenschappelijke methoden. Behandelingen gebeuren daarom met bewezen therapie in plaats van probeersels wat in…
Ontwikkelen van geneesmiddelen of medicijnen

Ontwikkelen van geneesmiddelen of medicijnen

Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel of medicijn door farmaceutische bedrijven vergt zeer veel tijd en geld en is voor een groot deel mede afhankelijk van het vinden van nieuwe technologieën. He…
Geschiedenis van spiegelglas

Geschiedenis van spiegelglas

Na eeuwen kastelen bewoond te hebben lieten de rijken steeds vaker prachtige paleizen bouwen. Daarmee was het gedaan met de nauwelijks warm te stoken kastelen en kwamen er bouwwerken met ramen voorzie…
Van glashut via glasfabriek naar floatglasfabriek

Van glashut via glasfabriek naar floatglasfabriek

Glashut is de oorspronkelijke benaming van een fabriek waar glas werd gemaakt. Tegenwoordig heet zo’n fabriek een glasfabriek voor de fabricage van talrijke glasproducten en floatglasfabriek voor de v…

Geschiedenis van de technologie in vogelvlucht

Technologie ligt ten grondslag aan de namen van de indeling in perioden die gegeven werd aan de oudheid. Die namen waren afhankelijk van de materialen waar de technologieën op waren gebaseerd zoals st…
Geschiedenis van de computer in een notendop

Geschiedenis van de computer in een notendop

Het woord computer komt al vanaf het eind van de negentiende eeuw voor. Toen was het de aanduiding voor een mechanische rekenmachine. Die rekenmachine heeft een ontwikkeling doorgemaakt zodat die met…
Van rivierwater tot kraanwater met tien drinkwaterbedrijven

Van rivierwater tot kraanwater met tien drinkwaterbedrijven

Ongeveer de helft van het Nederlandse kraanwater komt van het oppervlaktewater uit het IJsselmeer en de grote rivieren. De andere helft is afkomstig van grondwater. In de prehistorie zochten de mensen…

Geschiedenis keramische tegels

Met de term keramiek wordt gebakken aardewerk bedoeld. Meestal bestaat keramiek uit klei die tussen 800 en 1250 graden is gebakken. Het woord keramiek komt van het Griekse keramos wat drinkvat of aard…
Geschiedenis Nederlandse Spoorwegen

Geschiedenis Nederlandse Spoorwegen

Spoorwegen zijn eigenlijk ontstaan om mijnwerkers tegemoet te komen in hun zware arbeid. Kolen werden in manden op de rug gedragen totdat er karretjes verschenen, die over houten rails konden rijden,…

Van cacaoboom tot hagelslag

Cacaobomen groeien het best in de schaduw. Daarom worden ze meestal onder schaduwbomen geteeld. De cacaoboom stelt hoge eisen aan neerslag, temperatuur en bodemvruchtbaarheid. Hij groeit tussen 20 gra…

Van jaarmarkten in middeleeuwen naar jaarbeurs

Een jaarmarkt is oorspronkelijk een activiteit waar verkopers en kopers elkaar ontmoetten en waar vee, grondstoffen en goederen werden verhandeld. Een soort jaarmarkt kwam al voor in de Romeinse tijd…
Van loopfiets tot elektrische fiets

Van loopfiets tot elektrische fiets

Eeuwenlang werden paarden, ezels en andere dieren voor transport gebruikt. Deze werden al dan niet voor een vaartuig of vervoermiddel gespannen zoals bijvoorbeeld een rijtuig. Een nieuwe mogelijkheid…

Van teuten naar grootwinkelbedrijven

Teuten waren handelaren of ambachtslieden die vanuit een thuishaven met hun koopwaren op de rug door het land trokken om hun spullen aan de man te brengen. Vooral bewoners van de Kempen trokken in het…
Meubelgeschiedenis van stoel, tafel, bed en kast

Meubelgeschiedenis van stoel, tafel, bed en kast

Zitten, slapen, eten en opbergen heeft de mens wel vanaf de vroegste oudheid gedaan maar de meubelen die wij daar nu beschikbaar voor hebben zijn onvergelijkbaar met die van eeuwen geleden. De modelle…
Bier en zijn geschiedenis

Bier en zijn geschiedenis

Het lijkt heel aannemelijk dat bier spontaan is uitgevonden. Dit kan gebeurd zijn doordat broodafval met veel vocht in aanraking is gekomen waardoor het op een gegeven moment vanzelf is gaan gisten. I…
Ontstaan van de steden

Ontstaan van de steden

Onder een dorp of stad moet een plaats worden verstaan waar mensen wonen die zich in tegenstelling tot het platteland niet alleen met de landbouw bezighouden maar waar ook sprake is van bijvoorbeeld a…
Ontstaan van de landbouw

Ontstaan van de landbouw

Duizenden jaren geleden leefden de volkeren van de jacht en van wat ze aan eetbare planten konden vinden. Ze trokken meestal als nomaden rond van het ene gebied naar het andere om voedsel te vinden. M…

Geschiedenis van de vaarwegen

Ooit was de huidige Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die rivier werd, evenals andere grote rivieren, gebruikt om de troepen snel te kunnen verplaatsen. Om die reden werd een tweetal grac…

Geschiedenis van het binnenschip

Vele eeuwen lang bestond de scheepvaart zowel op zee als in de binnenwateren uit zeilvaart. Voor de binnenvaart waren er zeilschepen in diverse soorten en maten. De meest geschikte schepen waren platb…
Alfabet en geschiedenis van Feniciërs naar wereldwijd abc

Alfabet en geschiedenis van Feniciërs naar wereldwijd abc

Om klanken uit de gesproken taal op schrift weer te geven worden letters gebruikt. Dat weergeven op schrift kan dan betekenen letters schrijven, afdrukken op papier of door middel van een toetsenbord…
Gepubliceerd door Rickandie op 22-03-2014, laatst gewijzigd op 07-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.