Rickandie » Specials » Oude egypte

Door opgravingen en overblijfselen kennis van Oude Egypte

Door opgravingen en overblijfselen kennis van Oude Egypte Bij het Oude Egypte denken velen wellicht meteen aan het dodenmasker van Toetanchamon. Dit wereldberoemde masker, van een slechts negentien jaar geworden Egyptische Farao, bevindt zich in het Egyptisch Museum in Caïro. Het aantal mensen dat het masker daadwerkelijk in Caïro heeft gezien zal betrekkelijk gering zijn maar de afbeelding van het dodenmasker is zo beroemd dat nagenoeg iedereen het wel kent. Maar het Oude Egypte is niet alleen bekend om dit masker.

Veel bekend door bestudering overblijfselen

Bron: AlexanderPaukner, PixabayBron: AlexanderPaukner, Pixabay
Bekend en bijzonder is ook het schriftsysteem dat in het Oude Egypte werd toegepast en bestaat uit hiërogliefen. Mede doordat dit schrift ooit is bedacht is nu veel bekend over de cultuur van het Oude Egypte omdat uit overblijfselen daarvan veel kan worden afgeleid. In de ontwikkeling van het schrift hebben de schrijvers in dienst van de koningen uit het oude Egypte en de priesters uit die tijd een belangrijke rol gespeeld.

Doorontwikkeld vanuit Oude Egypte

Weliswaar schrijven wij nu niet meer met hiërogliefen maar ooit is het schrift daarmee begonnen en van daaruit doorontwikkeld tot het alfabetisch schrift. Overigens heeft het veel studie gekost om de hiërogliefen te ontcijferen. Een ander verschijnsel dat is doorontwikkeld is de Egyptische jaartelling. Vanuit die telling is eerst de juliaanse kalender ontstaan en daarna de gregoriaanse die wereldwijd wordt gebruikt.

Kennis opgedaan na opgravingen

In de cultuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis zijn niet alle beschavingen en volkeren even belangrijk geweest. Voor een deel komt dat misschien door onbekendheid met bepaalde beschavingen en volkeren omdat er weinig van is overgebleven. Hele steden zijn soms verdwenen zoals bijvoorbeeld Pompeï door uitbarstingen van de vulkaan Vesuvius. In een aantal gevallen is door opgravingen echter nog veel kennis opgedaan over het reilen en zeilen van de volkeren van destijds.

Veel bewaard in Egyptisch Museum in Caïro

Bron: Sriom, PixabayBron: Sriom, Pixabay
Een voorbeeld van een grote verzameling oudheden is het Egyptisch Museum in Caïro. In totaal bezit het museum 136.000 Oud-Egyptische items. Het museum is opgericht in 1858 en werd ondergebracht in het voormalige paleis van kedive Isma'il Pasha waarna het in 1900 verhuisde naar het centrum van Cairo. Jaarlijks trekt het museum ongeveer 2,5 miljoen bezoekers.
Een belangrijk item in het Egyptisch Museum is de inboedel van het zogenaamde graf DK 62. Dat betreft het graf van farao Toetanchamon met zijn beroemde dodenmasker. Ook zijn er talrijke mummies te vinden onder meer van Ramses II.

Piramiden als bijzondere bouwwerken

Bron: PixelAnarchy, PixabayBron: PixelAnarchy, Pixabay
Het Oude Egypte telt nog zo’n tachtig overblijfselen van piramides die gebouwd werden als grafmonumenten. Hoe en door wie de bouw daarvan heeft plaatsgevonden is niet geheel bekend maar er wordt verondersteld dat boeren tegen beloning, op momenten dat er op het land niets te doen was, de piramiden onder leiding van deskundigen hebben gebouwd.
Van Egyptische jaartelling naar gregoriaanse kalender

Van Egyptische jaartelling naar gregoriaanse kalender

In de tijd van de opkomst van de landbouw bestond er behoefte aan het weten in welke periode van het jaar men leefde. Dat was nodig om te weten wanneer gezaaid en geoogst kon worden. Om die reden hebb…
Oude Egypte en talrijke opgegraven kunstschatten

Oude Egypte en talrijke opgegraven kunstschatten

Met het oude Egypte wordt de beschavingsperiode bedoeld die duurde van ongeveer 3300 tot 332 voor Christus. De verovering van Egypte door Alexander de Grote maakte een eind aan de periode. Het begin v…

Hiërogliefenschrift en hiëratisch schrift uit Oude Egypte

Het schrift uit de tijd van het Oude Egypte was een beeldschrift dat bestond uit hiërogliefen. Hiëroglyfe is afkomstig uit het Grieks en betekent “heilig kerven”. Voor een groot deel werd het hiërogli…
Van pictografisch schrift naar alfabetisch schrift

Van pictografisch schrift naar alfabetisch schrift

Met het woord schrift kunnen verschillende dingen worden bedoeld. Schrift kan een manier van schrijven zijn, een geheel van bij elkaar horende lettertypen en cijfertypen, een aantal aan elkaar gehecht…
Gepubliceerd door Rickandie op 04-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties