Rickandie » Specials » Oude kunstvormen

Restauratiewerkzaamheden en oude kunstvormen

Restauratiewerkzaamheden en oude kunstvormen Een aantal kunstvormen is al eeuwenoud maar wordt nog steeds op een of andere manier toegepast zoals schilderkunst en beeldhouwkunst. Maar er zijn ook kunstvormen waarvan de techniek nog maar door weinigen wordt beheerst en die nagenoeg alleen worden toegepast bij restauratiewerkzaamheden. Voor weer andere oude kunstvormen zijn nieuwe technieken ontwikkeld wat dan meestal betekent dat handwerk is overgegaan naar machinaal werk.

Oude kunstvormen

Onder oude kunstvormen die weinig meer toegepast worden horen onder meer:
 • Decoratieschilderen
 • Glas in lood vervaardigen
 • Handknopen
 • Handweven
 • Kerkgewelven beschilderen
 • Mozaïek vervaardigen
 • Muurschilderingen maken
 • Tegeltableaus maken
 • Keramiek beschilderen

Over kunstvormen en vaardigheid

Het toepassen van een kunstvorm verreist in eerste instantie een grote technische bekwaamheid. Maar wil er echt sprake zijn van kunst dan moet er in het algemeen aan de objecten een hogere esthetische waarde kunnen worden toegeschreven. Ingeval het bij louter techniek blijft is er meer sprake van een vaardigheid. Ingeval bijvoorbeeld een handgeweven kleedje slechts bestaat uit één kleur wol kan het vervaardigen niet als een kunstvorm worden beschouwd. De maker of maakster heeft het handweven slechts als techniek bedreven.

Combinatie van creatieve kunstzinnigheid en techniek

Het omgekeerde kan ook gesteld worden. Als de techniek volkomen is overgenomen door de machine kan het patroon van een dergelijk kleedje zeer kunstzinnig zijn maar wordt meestal toch niet tot kunstvorm gerekend. Het is de combinatie van creatieve kunstzinnigheid en techniek die meestal onder de kunstvormen wordt gerekend.

Al eeuwen geleden kunstvormen toegepast

Sommige kunstvormen bestaan al eeuwenlang. Zo was er drieduizend jaar vóór Christus al een vorm van mozaïek die bestond uit gekleurde klei die tegen een wand werd gedrukt. Van de eerste grotbewoners is bekend dat ze al wandtekeningen maakten. Ook tegeltableaus waren er al eeuwen geleden te vinden in landen als China, Japan en Portugal. Het met de hand knopen van tapijten is waarschijnlijk ongeveer duizend jaar geleden ontwikkeld op de vlakten van Centraal Azië. De techniek van gobelins weven is van veel latere tijd met een eerste bloeiperiode in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Restauratiewerkzaamheden

Oude kunstvormen zijn vooral te vinden in kerken. Die religieuze gebouwen werden eeuwenlang rijkelijk opgesmukt met muurschilderingen, beschilderingen van gewelven en altaarstukken. Ook zijn decoratieschilders altijd druk in de weer geweest om houten onderdelen te schilderen alsof het marmer was. Een bloeiperiode van de kerkelijke kunst is de barok van het begin van de zeventiende eeuw tot de eerste helft van de achttiende. Gelukkig is het vakmanschap niet geheel verloren gegaan en kunnen bij restauratiewerkzaamheden meestal nog kunstenaars gevonden worden om het karwei te klaren.
Decoratieschilderen: imitatie van hout en marmer

Decoratieschilderen: imitatie van hout en marmer

Met decoratieschilderen kunnen verschillende manieren van schilderen worden bedoeld. In veel gevallen wordt het schilderen van afbeeldingen bedoeld zoals bijvoorbeeld op gebruiksvoorwerpen van keramie…
Gebrandschilderd glas, een oude techniek

Gebrandschilderd glas, een oude techniek

Glaskunst is al duizenden jaren oud. Musea tonen talrijke kunstvoorwerpen van glas. Glas kan als doorzichtig materiaal allerlei kleuren hebben en kan een vlakke of ronde vorm hebben en ook dik of dun…
Gebrandschilderd glas: techniek en toepassing

Gebrandschilderd glas: techniek en toepassing

Bij het woord schilderen denk je al gauw aan een schilder op een ladder waar je niet onderdoor mag lopen of aan de techniek die kunstenaars al eeuwenlang gebruiken om prachtige schilderijen te maken.…
Gobelin: naam voor wandtapijt van Manufacture des Gobelins

Gobelin: naam voor wandtapijt van Manufacture des Gobelins

Wandtapijten zijn al eeuwenlang sieraden voor de liefhebbers. Koningen en edelen hebben er talloze aangeschaft om zalen en andere ruimten mee te versieren. Met zeer verfijnde technieken zijn vaak met…
Kelim tapijten en kleden

Kelim tapijten en kleden

Kelim zou letterlijk betekenen “vlakgeweven”. Een kelim is dus een geweven tapijt of kleed zonder pool. Dit in tegenstelling tot veel Oosterse tapijten die geknoopt zijn en dus wél een pool hebben. Ke…
Keramiek en keramische kunst

Keramiek en keramische kunst

Het woord keramiek komt van het Griekse keramos wat drinkvat of aardewerkvat betekent. De naam keramiek wordt hoofdzakelijk gebruikt voor voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt. Het begrip kera…
Kerkgewelven en beschilderingen

Kerkgewelven en beschilderingen

Een gewelf is een boogvormige constructie van elementen die samen een ruimte overspannen. Gewelven zijn vooral in kerken, kelders, kasteelzalen of bruggen toegepast. Kerkgewelven zijn vanaf een bepaal…
Mozaïeken maken: geschiedenis van deze eeuwenoude kunstvorm

Mozaïeken maken: geschiedenis van deze eeuwenoude kunstvorm

Mozaïeken sieren al eeuwenlang onderdelen van woningen, kerken en andere gebouwen. Een Mozaïek is een afbeelding vervaardigd uit een groot aantal kleine gekleurde stukjes klei, steentjes, marmer of gl…
Perzische tapijten handgeknoopt en goede belegging

Perzische tapijten handgeknoopt en goede belegging

U kent ze wel. Die prachtige Perzische tapijten. Heeft u er zelf geen? Dan ligt er misschien een bij de buren of ergens in de woonkamer bij uw familie of kennissen. Op zijn minst heeft u er wellicht e…
Tegeltableaus: geschiedenis, productie en populariteit

Tegeltableaus: geschiedenis, productie en populariteit

Versieringen en voorstellingen van bepaalde taferelen komen al voor vanaf de oudste tijden. De eerste grotbewoners maakten al wandtekeningen. De Romeinen en Grieken staan bekend door hun bijzondere mo…
Gepubliceerd door Rickandie op 26-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: WikiImages, Pixabay
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
 • http://kunstgeschiedenis.jouwweb.nl/klassieke-kunst