Rickandie » Specials » Reisdocumenten

Zorg tijdig voor de nodige reisdocumenten

Een reis gaan maken kost de nodige voorbereiding. Wat moet er allemaal mee? Past dat wel in de koffer en wordt hij dan niet te zwaar? Kan alles in de bagageruimte van de auto of is er een topbox nodig? Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het zorgen voor de nodige reisdocumenten. Dat begint vaak simpel met het zoeken in een opbergmap welke kaarten er mee moeten maar met een Tom Tom is er niet zoveel nodig. Belangrijker zijn de reisdocumenten die noodzakelijk zijn om over grenzen te reizen en om in een aantal landen binnen te mogen.

Identiteitskaart niet wereldwijd geldig

Het simpelste document is de identiteitskaart maar die is alleen geldig voor een beperkt aantal landen. De identiteitskaart bevat nagenoeg dezelfde gegevens als een paspoort zoals persoonsgegevens een pasfoto en tegenwoordig ook een vingerafdruk en uiteraard een handtekening. Een identiteitskaart die nu wordt aangevraagd is tien kaar geldig met uitzondering van een kaart voor kinderen die slechts zes jaar geldig is en voor personen ouder dan 75 jaar geldt een termijn van dertig jaar.

Paspoort als belangrijkste reisdocument

Een reisdocument wat geen beperkingen kent is het paspoort waar de hele wereld mee kan worden rondgereisd. Wel is voor een aantal landen naast het paspoort ook een visum verplicht. Een paspoort dat nu aangevraagd wordt is eveneens tien jaar geldig als de aanvrager minimaal 18 jaar is. Zoals voor alle reisdocumenten van belang is dient de identiteitskaart en het paspoort op tijd te worden aangevraagd omdat met het aanvragen en er over beschikken een periode van vijf werkdagen gemoeid gaat.

Visum voor sommige landen noodzakelijk

Met een visum heeft een reiziger toestemming om een bepaald land binnen te mogen en er te verblijven. Zodoende kan dat land weten wie er allemaal binnenkomt. Er zijn dikwijls voorwaarden verbonden aan een visum zoals een beperkte geldigheidsduur en vaak ook de voorwaarde dat geen activiteiten op de arbeidsmarkt mogen worden uitgevoerd. Een visum aanvragen bij de betreffende instanties kost dikwijls veel tijd maar er zijn organisaties die daarbij kunnen helpen. De ANWB is zon instantie die dit in samenwerking met CIBT kan regelen.

Vignet voor autosnelwegen

Een bijzonder soort reisdocument is een vignet dat nodig is om met de auto op Oostenrijkse en Zwitserse snelwegen te mogen rijden. Die vignetten zijn verkrijgbaar bij veel grensovergangen maar tevoren er over beschikken is makkelijker. De ANWB kan ze leveren.

Verplichte vaccinaties

Ook zijn er landen die vaccinaties verplicht stellen. Aan de grens kan dan een douane vragen naar een internationaal inentingscertificaat. Het regelen daarvan kost tijd om welke reden daar dus tijdig aan gewerkt moet worden om geen verrassingen te krijgen op het laatste moment waardoor een reis of vakantie zou moeten worden uitgesteld. Verplichte vaccinaties zijn van toepassing in bepaalde landen van Afrika en Latijns-Amerika zoals bijvoorbeeld tegen gele koorts. Voor Mekkagangers is vaccinatie tegen meningococcen verplicht waarbij besmetting kan plaatsvinden via speekseldruppeltjes die door middel van hoesten kunnen worden opgedaan.
Vaccinaties en medicijnen op reis

Vaccinaties en medicijnen op reis

Welke medicijnen gaan er mee op reis? Natuurlijk in eerste instantie de medicijnen die thuis ook worden gebruikt zowel de receptmedicijnen als de vrij verkrijgbare. Uiteraard is het daarbij nodig om t…
Ambassade, vertegenwoordiging van staat en koning

Ambassade, vertegenwoordiging van staat en koning

De term ambassade staat voor twee betekenissen. De ene betekenis betreft de gezamenlijke diplomatieke vertegenwoordigers van een staat en de tweede betekenis van ambassade is het gebouw van die diplom…
Consulaat, minder bevoegdheden dan ambassade

Consulaat, minder bevoegdheden dan ambassade

De Nederlandse staat heeft over de hele wereld meer dan 150 officiële posten waar de belangen van het land en de burgers worden vertegenwoordigd. Tot die posten behoren ambassades, consulaten en consu…

Visum op tijd aanvragen

Elk land kent regels voor buitenlanders die het land willen bezoeken. Voor een aantal landen is een geldig paspoort voldoende waarbij er landen zijn die stellen dat een paspoort vanaf het inreizen nog…

Paspoort op tijd aanvragen

Reizigers naar het buitenland hebben in veel gevallen meerdere reisdocumenten nodig. Allereerst een pas of in sommige landen minimaal een identiteitsbewijs maar dikwijls ook een visum en inentingsbewi…
Gepubliceerd door Rickandie op 02-07-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia
  • Rijksoverheid.nl
  • Anwb.nl
  • Vaccinatiesopreis.nl
  • Reisvaccinatie.nl