Rickandie » Specials » Sociale media

Informatie-uitwisseling en opbouw netwerk via internet

Media zijn middelen om informatie over te dragen zoals bijvoorbeeld radio, tv, pers en internet. Onder sociale media worden die media gerekend waarmee via internet informatie kan worden gedeeld. Een belangrijke kenmerk daarbij is dat het delen van informatie over en weer gebeurt waarbij dikwijls een dialoog over het onderwerp of de informatie ontstaat. Tot de bekendste sociale media behoren onder meer Facebook, forums, Google, Twitter, weblogs, Wikipedia en Youtube.

Opbouw van een netwerk

De informatie die gedeeld kan worden bestaat niet alleen uit teksten zoals mededelingen, artikelen en nieuws, maar ook uit geluid en beeld. Het omgaan met sociale media vergt aanvankelijk enige studie maar als de techniekjes eenmaal beheerst worden is het een betrekkelijk eenvoudige manier om sociale contacten te onderhouden. Doordat die contacten in de regel steeds toenemen wordt een netwerk opgebouwd. Een netwerk is in het algemeen een groep mensen die elkaar kennen maar bij een netwerk dat via sociale media is ontstaan hoeft dit niet het geval te zijn.

Eventueel anoniem

Een onderwerp kan zodanig aanspreken dat er behoefte bestaat aan het geven van een reactie zonder persoonlijk contact met de aanbieder van de informatie. Op weblogs bestaat meestal de mogelijkheid om via een reactieformulier te reageren op een onderwerp wat ook anoniem kan gebeuren. Zo kan een zeer breed netwerk ontstaan. Eenzelfde effect kan via forums worden bereikt.

Risico van verkeerde informatie

Het onderwerp en de inhoud van een sociaal medium worden bepaald door de bezoekers van het medium. De bezoekers communiceren over onderwerpen die ze interessant of belangrijk vinden en zoeken daarbij dikwijls naar gelijkgestemden. Een nadeel van de makkelijke plaatsing van berichten, waarbij geen controle plaatsvindt op waarheidsgetrouwheid, is dat verkeerde informatie verspreid kan worden.

Sociale controle

Sociale media bieden ook een prima mogelijkheid om binnen een netwerk sociale controle toe te passen. Een goed voorbeeld daarvan is het dagelijks contact houden met elkaar van ouderen. Met name eenzame ouderen hebben zo de mogelijkheid hun verhaal kwijt te kunnen maar belangrijker nog is wellicht het idee dat op die wijze dagelijks onder elkaar wordt nagegaan of alles nog goed gaat. Als dat niet het geval is kan iemand maatregelen nemen. Voorwaarde is dan wel dat iedereen trouw aan het onderhouden van de contacten meedoet.

Snelle verspreiding van nieuws

Sociale media hebben als kenmerk dat het nieuws er zeer snel een plek krijgt en daardoor ook snel gedeeld kan worden met de bezoekers die het op hun beurt weer kunnen doorgeven aan anderen. Zo kunnen sociale media er ook voor zorgen dat binnen een zeer korte tijd een aantal mensen gemobiliseerd wordt. De doelen daarvoor zijn helaas niet altijd even nobel. Een positief voorbeeld is echter een zogenaamd Amber Alert dat bestaat uit een landelijke waarschuwing van de politie bijvoorbeeld bij een vermissing van een kind.

Informatie over sollicitanten

Sociale media worden tegenwoordig ook vaak geraadpleegd om meer te weten te komen over sollicitanten. Werkgevers zoeken daarvoor met allerlei zoekwoorden internet af. Niet alle sollicitanten zullen daar blij mee zijn omdat niet jarenlang bij het internetten steeds in het achterhoofd heeft meegespeeld dat er wellicht ooit een toekomstige werkgever op die manier naar informatie zou vissen.
De medialogica en de krantenlezer en tv-kijker

De medialogica en de krantenlezer en tv-kijker

Is de manier waarop de media de zaken aanpakken en er over informeren correct? Wat op de televisie verschijnt of wat in de kranten staat wordt vaak voor waar aangenomen. Dat legt een grote verantwoord…
Computercirkel in plaats van telefooncirkel

Computercirkel in plaats van telefooncirkel

Vooral bij ouderen, maar ook bij alleenwonenden, komt het wel eens voor dat iemand dagenlang hulpeloos in huis ligt bijvoorbeeld na een fatale val. Maar ook bij minder ernstige noodomstandigheden komt…
Zoekwoorden als hulpmiddel voor internet

Zoekwoorden als hulpmiddel voor internet

Hoewel de term zoekwoord met als meervoud zoekwoorden volledig in ons spraakgebruik is ingevoerd en ook op schrift veelvuldig wordt gebruik levert een zoektocht naar de betekenis in een woordenboek ni…
Snel zoeken op internet met juiste zoekwoorden

Snel zoeken op internet met juiste zoekwoorden

Zoeken op internet en snel vinden wat gezocht moet worden is niet zo eenvoudig. Het resultaat hangt af van de manier van zoeken met de juiste zoekwoorden. Zoekwoorden zijn kernwoorden van het onderwer…
Zoektips voor beginners op internet

Zoektips voor beginners op internet

Elke beginner zal zich verbazen over de snelheid waarmee ervaren computeraars over het toetsenbord razen en allerlei dingen op het scherm toveren. Menigeen zal misschien verzuchten: ”Dat leer ik nooit…
Gepubliceerd door Rickandie op 19-04-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia
  • Social-media.nl