Rickandie » Specials » Uit de tijd

Veranderde inzichten of overbodig geworden

Tijden veranderen waardoor dingen die jarenlang heel gewoon waren ineens verdwijnen. Bij producten is dat vaak het geval omdat niemand ze meer gebruikt. Maar ook omdat er nieuwe alternatieven zijn ontwikkeld waardoor de oude producten niet meer voldoen of te lastig in het gebruik zijn geworden ten opzichte van de nieuwe.

Van analoog naar digitaal fotograferen

Met steeds voortgaande technische ontwikkelingen kunnen producten enorm veranderen. Een voorbeeld van voortgaande techniek is de fotografie. Vele tientallen jaren werd analoog gefotografeerd totdat aan het eind van de vorige eeuw de digitale camera werd ontwikkeld. Aanvankelijk met matige fotokwaliteit maar gaandeweg de ontwikkelingen is de kwaliteit zeer verbeterd door onder meer een groot aantal pixels per beeld mogelijk te maken. Doordat zo goed als iedereen in de loop van de jaren is overgestapt naar de digitale camera is het produceren van fotorolletjes nagenoeg overbodig geworden omdat er zo weinig vraag naar is.

Benzineauto ooit uit de tijd?

Zo is het ook met veel andere producten gegaan en is te verwachten dat dit alsmaar zal doorgaan. Er komt een tijd dat de benzineauto naar het museum kan en wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat uit de auto-industrie.

Lichtschip nu een museum

Ook door voortschrijdende technieken zijn bijvoorbeeld lichtschepen verdwenen en vervangen door grote boeien. Na 150 jaar trouwe dienst verdween het laatste lichtschip aan het eind van de twintigste eeuw als lichtbaken voor schepen op zee. Het laatst gebruikte lichtschip de Noordhinder doet nu dienst als museumschip.

Geluidsvoortbrengers

Een andere technische ontwikkeling is van draaigrammofoon naar draadloze geluidsinstallatie. Het draaien van langspeelplaten of cassettebandjes behoort daarbij tot het verleden. Toch vinden sommigen dat de LP weer terug moet komen.

Bepaalde technieken niet meer nodig

Wie weet in deze tijd nog wat een meiler is? Het gebruik van houtskool gebeurt alleen nog in de barbecue maar ooit was houtskool een veelvoorkomende brandstof voor veel toepassingen. Het vervaardigen van houtskool gebeurde in een meiler waarbij gezorgd werd dat er weinig zuurstof aan het verbrandde hout kon toetreden om totale verbranding te voorkomen. Deze techniek om grootschalig houtskool te produceren is verdwenen.

Andere inzichten

Niet alleen stoffelijke dingen raken uit de tijd maar ook talrijke zaken die jarenlang op een bepaalde manier werden ingericht veranderen meestal door andere inzichten. Vaak zijn dat inzichten die met het welzijn van mensen te maken hebben. Zo heeft de overheid talrijke regels opgesteld die bijvoorbeeld met de werkdruk te maken hebben. Mocht voorheen nog zwaar getild worden in bepaalde beroepen dan is dat nu uit de tijd en aan andere normen gebonden. Ook op het gebied van werkindeling zijn bepaalde systemen uit de tijd geraakt.
Houtskoolwinning uit een meiler

Houtskoolwinning uit een meiler

Houtskool bestaat uit gedeeltelijk verbrand hout waar nog een verkoling van is overgebleven. Het wordt tegenwoordig vooral gebruikt als brandstof voor de barbecue. In vroegere tijden was houtskool een…

Noordhinder het laatste lichtschip

Een lichtschip is een drijvende vuurtoren op zee op een plek waar geen vuurtoren gebouwd kan worden. Eeuwenlang hebben lichtschepen op een aantal plaatsen voor de Nederlandse kust dienst gedaan om sch…

Nachtdiensten uit de tijd?

Onder een nachtdienst wordt formeel verstaan: langer dan één uur werken tussen 00.00 uur en 06.00 uur. Doorwerken tot 01.00 uur en beginnen om 05.00 uur valt dus net niet onder een nachtdienst. Verder…
Komt de langspeelplaat terug?

Komt de langspeelplaat terug?

De letters LP roepen meteen een associatie op met het woord langspeelplaat. Bij de letters CD is het heel moeilijk de eigenlijke betekenis van die letters meteen op te lepelen. Een LP is verpakt in ee…

Fotorolletjes bijna in het verdomhoekje

Het is met het fotorolletje op dezelfde manier gegaan als met de lp toen de cd in opmars kwam. Ooit werd in Tilburg bij Fuji nog een recordaantal van tweehonderd miljoen fotorolletjes in één jaar geha…

De pijp is uit de gratie

Een pijp is een apparaatje dat bestaat uit een buis met aan één van de uiteinden een komvormige houder. Hij wordt gebruikt om smeulende tabak te roken, die in de komvormige houder zit. Roken is in dit…

Arbocatalogus en veilig en gezond werken

De wetgever heeft er in 2007 voor gekozen om een belangrijke verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers neer te leggen waar het betreft veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen v…

Wielerbanen in verleden met zesdaagse als topactiviteit

Wielerwedstrijden op de weg zijn pas echt populair geworden na het midden van de dertiger jaren van de twintigste eeuw. Vóór die tijd werd er door de meeste gemeenten en andere overheden weinig toeste…
Gepubliceerd door Rickandie op 26-02-2014, laatst gewijzigd op 28-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.