Rickandie » Specials » Afval

Vuilnisbelten horen steeds meer tot de verleden tijd

Vuilnisbelten horen steeds meer tot de verleden tijd Sinds het verdwijnen van de vuilnisbakken en de losse vuilniszakken, die wekelijks aan de straat konden worden gezet om door de gemeente opgehaald te kunnen worden, beschikken de meeste huishoudens in Nederland over één of twee minicontainers ook wel kliko´s genoemd. Kliko’s zijn een stuk groter dan de vuilnisbakken van vroeger en hygiënischer dan vuilniszakken. Maar groter wil ook zeggen dat het afval dat we wekelijks aan de straat zetten is vermeerderd ten opzichte van jaren geleden. Toch worden de afvalbergen niet steeds groter omdat veel afval kan worden gerecycled.

Kliko als ingeburgerde naam voor minicontainer

De naam kliko wordt algemeen gebruikt voor een minicontainer die bestaat uit een afvalbak op twee wielen. Kliko is de naam van de firma die de minicontainers maakt. Die naam is een samentrekking van de eigennamen Klinkenberg en Koster die als eersten minicontainers verkochten. Er zijn nog andere firma´s die minicontainers maken maar die zijn minder bekend omdat de firma Kliko de meeste minicontainers levert. Die andere namen zijn: Engels, Milko, Sulo en Otto.

Veel soorten afval

Afval wordt ook wel vuilnis genoemd en bestaat uit alles waar mensen zich van ontdoen omdat het niet meer nodig is, versleten is, vervuild is, vernieuwd wordt, overbodig is enz. Tot die producten, stoffen en materialen behoren:
 • schroot
 • chemisch afval
 • elektronisch afval
 • glasafval
 • gft-afval (groenten, fruit en tuin)
 • industrieel afval
 • kartonafval
 • kunststofafval
 • papierafval
 • PCB's
 • radioactief afval
 • restafval
 • textielafval
 • verpakkingsafval
 • zwerfafval

Omslag in omgaan met afval

Afval is sinds de industriële revolutie in de negentiende eeuw sterk toegenomen. Vooral ontstond er ook steeds meer afval van schadelijke stoffen waar niet altijd milieubewust mee werd omgegaan. Ook gewoon afval werd ongecontroleerd gedumpt of op verlaten plekken verbrand wat ook door particulieren regelmatig gebeurde. Vanaf de zeventiger jaren van de twintigste eeuw ontstond pas een milieubewuster omgaan met grondstoffen en streven naar hergebruik.

Steeds meer gescheiden inzameling

Tegenwoordig is er een verdergaand beleid om afval gescheiden te verzamelen en zoveel mogelijk te recyclen. Dat begint uiteraard bij de consument die niet meer alles in dezelfde kliko mag gooien. Een kliko voor algemeen afval en een voor gft is al enige tijd gebruikelijk. Steeds meer gemeenten stellen ook een ophaaldag in voor het verzamelen van plastic nadat dit al enige tijd ook voor chemisch afval het geval was. Consumenten worden ook al tientallen jaren gestimuleerd om glas en kleding apart in te leveren in grote containers die op een aantal plaatsen in de steden te vinden zijn.

Toekomstwens een wereld zonder afval

De ontwikkelingen met betrekking tot de verwerking van afval gaan ook steeds verder waardoor een wereld zonder afval steeds dichterbij komt. De wens van zeer veel milieubewuste consumenten zal daardoor ooit in vervulling kunnen gaan.
Kwalijke afvalstromen

Kwalijke afvalstromen

Het is verontrustend dat er nog steeds afval verdwijnt naar ontwikkelingslanden. Het vormt een bedreiging voor mens, natuur en milieu. Regelgeving en handhaving daarvan is uitermate belangrijk. En dan…

Huishoudelijk afvalwater met medicinale resten

In huishoudelijk afvalwater zitten 290 stoffen die afkomstig zijn van chemische producten en medicinale resten. Omdat hergebruik van zoetwater onontkoombaar is moeten er zeer dringend technologieën wo…
Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

In een biomassacentrale wordt biomassa door verbranding omgezet in energie. Die energie wordt daarna gedistribueerd in de vorm van warmte of stroom. Wat na de verbranding overblijft wordt gerecycled o…

Milieubewust omgaan met reststoffen

Een ruime definitie van reststoffen is: alle afvalstoffen die nog opnieuw ergens voor gebruikt kunnen worden. Dit gaat van GFT (groenten, fruit en tuinafval) tot schaafsel in de meubelindustrie. Maar…

Kunststof, milieu, inzameling en recycling

Kunststof heeft als licht verpakkingsmateriaal veel voordelen. De houdbaarheid van levensmiddelen is groter als deze in kunststof worden verpakt ten opzichte van onverpakt voedsel. Maar het grote nade…

Tafels milieubewust gemaakt van afvalhout

Hout wordt al vanuit de oudheid gebruikt voor zeer veel doeleinden. Ooit was hout ook het materiaal waarmee een palissade werd gemaakt met een beschermende functie. Eeuwenlang worden al meubelen verva…

Jaarlijks Landelijke Compostdag met gratis compost

Steeds meer consumenten zijn er van overtuigd dat het goed is voor het milieu dat gft-afval (groenten, fruit en tuin) gescheiden wordt ingezameld. Een groeiend aantal gemeenten geeft daar ook gelegenh…
Streven naar een wereld zonder afval

Streven naar een wereld zonder afval

Bijna alles wat gekocht wordt levert afval op. Soms al direct en dikwijls ook pas na gebruik van het artikel of product. Afval direct is op zijn minst een stuk papier waarin het gekochte artikel gewik…
Gepubliceerd door Rickandie op 27-06-2014, laatst gewijzigd op 17-09-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Maklay62, Pixabay
 • Wikipedia