Rickandie » Specials » Geneesmiddeleninformatie
Rickandie: Informatie van A tot Z

Informatie voor juist gebruik van medicijnen

Informatie over geneesmiddelen zal niet door iedereen die medicijnen gebruikt met evenveel aandacht worden gelezen. Vaak is de situatie er niet naar om uitgebreid bezig te zijn met de verkrijgbare informatie vanwege een ziekte of kwaal die al zeer veel aandacht en energie vergt.

Hulp bij informatie opnemen

Toch zou het goed zijn als dan iemand uit de omgeving zich over de informatie zou buigen omdat het voor kan komen dat een patiënt of gebruiker van de medicijnen niet goed geluisterd heeft naar de uitleg van de arts of apotheker over het juiste gebruik van de medicijnen of dat belangrijke waarschuwingen zijn vergeten.

Informatie over allerlei zaken

Het informeren over medicijnen betreft een aantal zaken. Uiteraard gaat een van de belangrijkste informaties over de manier van gebruiken ten aanzien van de hoeveelheid en het aantal medicijnen dat per dag en per periode genomen mag worden. Ook is het aangeven van de tussentijden van het gebruik noodzakelijk omdat het aanhouden van die tijden belangrijk is voor een goede werking van het geneesmiddel. En uiteraard dient de patiënt en gebruiker op de hoogte te zijn van de juiste wijze van slikken of op andere manieren gebruiken van de medicijnen. Verder dient gewaarschuwd te worden voor eventuele bijwerkingen van de geneesmiddelen.

Goedgekeurde bijsluiter met informatie

Om patiënten en gebruikers van medicijnen van informatie te voorzien is het gebruikelijk dat bij medicijnen in de verpakking een zogenaamde bijsluiter zit. Die bijsluiter moet aan allerlei normen voldoen en in een vaste volgorde acht rubrieken omvatten. Zowel het medicijn als de bijsluiter worden door het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) beoordeeld alvorens ze op de markt mogen verschijnen.

Begrijpelijk taalgebruik

Het lezen van de bijsluiter is van groot belang in verband met het juiste gebruik. Een bijsluiter dient ook om nog eens herinnerd te worden aan de informatie die een arts of apotheker heeft gegeven. Mochten er toch nog vragen zijn dan kan altijd opnieuw de arts of apotheker worden geraadpleegd. Uiteraard is het noodzakelijk dat een bijsluiter begrijpelijk is voor de consument. Taalgebruik in vaktermen is daarom uit den boze. Bij de beoordeling door het CBG wordt ook op duidelijk taalgebruik toegezien.

Naast bijsluiter ook internet

Niet alle informatie die over medicijnen kan worden gegeven is direct in het belang van de patiënt of gebruiker. Veel consumenten zijn echter wel geïnteresseerd in alle details omdat ze precies willen weten wat ze slikken of gebruiken. Wie nog meer informatie wil hebben kan ook veel op internet vinden. Talrijke websites geven uitleg over allerlei zaken met betrekking tot gezondheid en medicijngebruik en kunnen via zoekwoorden worden gevonden.
Snel zoeken op internet met juiste zoekwoorden

Snel zoeken op internet met juiste zoekwoorden

Zoeken op internet en snel vinden wat gezocht moet worden is niet zo eenvoudig. Het resultaat hangt af van de manier van zoeken met de juiste zoekwoorden. Zoekwoorden zijn kernwoorden van het onderwer…
Over medicijnen of geneesmiddelen of medicamenten

Over medicijnen of geneesmiddelen of medicamenten

Medicijnen zijn middelen waar iedereen vroeg of laat wel mee te maken krijgt vanwege bepaalde gezondheidsproblemen. Het gebruik van medicijnen is dan in de meeste gevallen van tijdelijke aard. Buiten…
Soorten geneesmiddelen bij pijn

Soorten geneesmiddelen bij pijn

Zoals pijn in verschillende soorten voorkomt zo zijn er ook verschillende geneesmiddelen om die pijn te bestrijden. Als de pijn niet zo hevig is wordt al gauw naar paracetamol of een vergelijkbaar pro…
Patentverloop en goedkope geneesmiddelen of medicijnen

Patentverloop en goedkope geneesmiddelen of medicijnen

Patentrecht op een medicijn (ook octrooirecht genoemd) is het alleenrecht dat een fabrikant heeft om een nieuw door hem te ontwikkelen geneesmiddel gedurende een bepaalde periode te vervaardigen en te…

Bijwerkingen van medicijnen melden bij Lareb

Medicijnen hebben nagenoeg allen bijwerkingen. De balans tussen de werkende stoffen en de bijwerkingen moet echter zodanig zijn dat het verantwoord is om een medicijn op de markt te brengen. Op het mo…

Bijsluiters bij medicijnen of geneesmiddelen

Een bijsluiter is een bedrukt vel papier met daarop de beschrijving van de samenstelling van een medicijn, de wijze waarop het medicijn gebruikt moet worden en de eventuele bijwerkingen die kunnen opt…
Gepubliceerd door Rickandie op 27-04-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Cbg-meb.nl
Schrijf mee!