Rickandie » Specials » Medische behandelmethoden
Rickandie: Informatie van A tot Z

Alleen uitgevoerd door BIG-geregistreerden

Er bestaan in de medische wereld veel verschillende behandelmethoden zoals bijvoorbeeld infuustherapie, zuurstoftherapie en medicijnbehandeling. Alle methoden zijn in principe gericht op genezing van de patiënt of verbetering van zijn situatie. In zeer veel gevallen wordt resultaat geboekt ook al is het ondergaan van de behandelingen lang niet altijd een pretje.

Behandeling gericht op klachten en oorzaken

Behandeling richt zich altijd op het type van de klachten en de oorzaak daarvan. Zo zal een neuroloog hoofdpijnklachten dikwijls met medicatie behandelen maar kan ook advies geven over voeding, rust en het slapen of doorverwijzen naar specialisten op die gebieden. Bij de behandeling van overgewicht zal ook eerst achterhaald worden wat de oorzaken daarvan zijn om van daaruit een behandeling aan te pakken. Dikwijls ligt de oorzaak in het psychische vlak waarvoor een specialist ingeschakeld kan worden. Ingeval een ander voedingspatroon het advies is kan een diëtiste worden ingeschakeld. Als die aanpak zonder resultaat blijft en er sprake is van ernstig overgewicht kan een operatieve ingreep overwogen worden in de vorm van een maagband of een maagverkleining.

Zware behandelmethoden

Niet alle behandelmethoden vergen evenveel van de patiënt. Sommige behandelingen geven nauwelijks overlast maar andere zijn zeer zwaar te noemen zoals behandelingen van kanker. Voor de behandeling van kanker bestaan verschillende methoden zoals:
  • Chemotherapie: Bij behandeling door middel van chemotherapie worden een of meer medicijnen toegediend die de celdeling afremmen met als doel dat de tumorcellen doodgaan.
  • Doelgerichte therapie: Bij deze therapie wordt met speciale medicijnen getracht om kankercellen meer doelgericht in hun groei te remmen met als voordeel dat gezonde cellen niet worden aangetast.
  • Nieuwe behandelingen: Deze bestaan uit klinisch onderzoek waaraan patiënten deelnemen en waarbij onder meer gezocht wordt naar een betere manier om kanker te voorkomen, sneller een diagnose te stellen en het vinden van betere behandelmethoden.
  • Palliatieve behandelingen: Bij deze behandelingen ligt het accent op symptoombestrijding bij patiënten waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Het wel of niet mogen uitoefenen van medische behandelingen is geregeld in de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Met die wet hebben alle medische zorgverleners een eigen verantwoordelijkheid. Maar toch is het met die wet in de hand niet altijd mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de gewone geneeskunde, de experimentele geneeskunde en de zogenaamde kwakzalverij. Soms kan een behandeling die voorheen niet als kwakzalverij werd beschouwd door nieuwe medische inzichten toch tot ongewenst worden bestempeld of zelfs verboden worden. Maar het tegenovergesteld kan ook voorkomen waarbij iets in de toekomst wel wordt toegestaan wat nu als kwakzalverij wordt beschouwd.

Kwakzalverij soms beroepsmatig handelen

Hoewel oorspronkelijke kwakzalverij in de beschaafde wereld nauwelijks meer voorkomt wordt de term toch nog gebruikt in die gevallen waar door bevoegde artsen betwiste medische handelingen worden verricht. Onder kwakzalverij dient dan te worden verstaan: Beroepsmatig handelen of raad of bijstand verlenen in relatie tot de gezondheid dat niet gebaseerd is op hypothesen of theorieën en waarbij geen of onvoldoende toetsing op effectiviteit en veiligheid binnen de beroepsgroep heeft plaatsgevonden.

Kwakzalverij als verlakkerij

Toch komt een vorm van kwakzalverij in de zin van verlakkerij eigenlijk nog steeds voor. Soms wordt met veel publiciteit een wondermiddel aangeprezen waardoor iemand met overgewicht binnen de kortste keren op een normaal gewicht kan komen. Wie dit soort berichten gelooft koopt wellicht ook sieraden met bepaalde edelstenen er in verwerkt die dan goed zouden zijn tegen een of andere kwaal. En als een middel tegen kaal worden echt zou helpen liepen heel er wat minder mannen rond met een kaal hoofd.

Nieuwe behandelmethoden

Naast behandelmethoden die hun nut reeds bewezen hebben bestaan er ook nieuwe methoden waar nog lang niet iedereen in de medische wereld achter staat. Zo’n methode is bioresonantie. Die behandelmethode is er op gebaseerd dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bioresonantie is een alternatieve geneeswijze die verstoringen kan herstellen door specifieke trillingen toe te dienen. Sommige medici waarschuwen echter voor de risico’s van deze behandelmethode.

Spierknopen, soms zelf te behandelen

Een spierknoop is een lokale verkramping van een spier waardoor die verzwakt raakt. Spierknopen, ook triggerpoints genoemd, treden in beginsel in het midden van een spiervezel op. Spierknopen ontstaan…
Stop artrose en verzuring kraakbeen

Stop artrose en verzuring kraakbeen

Onder artrose wordt slijtage van het gewrichtskraakbeen en vervorming van het aangrenzend bot verstaan. Deze kwaal komt vooral voor bij het ouder worden en bemoeilijkt het bewegen van gewrichten. Maar…
Pijnlijke tennisarm en toch blijven bewegen

Pijnlijke tennisarm en toch blijven bewegen

Bij het aanhoren van de kreet: “Ik heb last van een tennisarm”, weet iedereen wel globaal wat ermee wordt bedoeld. Het pijnlijke gezicht van de klager verraadt dat het iets onprettigs moet zijn en mee…
Oorpijn, naar arts of zelf behandelen en wat is oorpijn

Oorpijn, naar arts of zelf behandelen en wat is oorpijn

Oorpijn is meestal het gevolg van een ontsteking in de gehoorgang of in het middenoor en soms aan de rand van de oorschelp. De gehoorgang is het gedeelte van het oor dat in direct contact staat met de…

Duizeligheid, soms zelf te behandelen

BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid) is een duizeligheid die acuut ontstaat na een bepaalde beweging die meestal snel wordt uitgevoerd. De duizeligheid bestaat uit een draaierig gevoel dat…
Problemen van je af schrijven door schrijftherapie

Problemen van je af schrijven door schrijftherapie

Schrijftherapie is een therapie die uitgaat van wat iemand over zijn verleden opschrijft. Voor het uitvoeren van de schrijftherapie geeft de therapeut huiswerkopdrachten. Schrijftherapie is bedoeld om…
Pijn en manieren van bestrijding

Pijn en manieren van bestrijding

Pijn lijden is niet leuk. Toch hebben pijnsignalen een doel. Het zijn waarschuwingen dat er iets aan de hand is. Wie goed naar pijnsignalen luistert kan soms erger voorkomen. Maar wie voortdurend pijn…
Osteopathie en betrouwbare behandeling

Osteopathie en betrouwbare behandeling

Osteopathie is een wijze van genezen waarbij zowel het bewegingsapparaat als de orgaanstelsels en het zenuwstelsel worden behandeld. Klachten als bijvoorbeeld rugklachten of uitstralende pijn in de ar…

Trauma na een schokkende gebeurtenis

Naast lichamelijke letsels worden onder trauma’s vooral ook psychische problemen verstaan die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een schokkende gebeurtenis. Onder dergelijke gebeurtenissen behoren bijvo…

Bowentherapie, tamelijk onbekend maar zeer heilzaam

De Bowentherapie is een zeer speciale en pijnloze behandeling om een groot aantal aandoeningen te verhelpen. De techniek bestaat uit het maken van rolbewegingen met duim en wijsvinger over spieren, pe…
Dwangstoornis, vaak persoonlijk geheim, wel te behandelen

Dwangstoornis, vaak persoonlijk geheim, wel te behandelen

Dwangstoornis is een heel bijzonder probleem dat uit twee elementen bestaat. Het ene element is een dwanggedachten en het andere is dwangmatig handelen. Op een dwanggedachte volgt overigens ook vaak d…

Schaafwonden en de behandeling van huid met VIOL Aktiv

Verwondingen kunnen op allerlei manieren ontstaan en kunnen verschillende verschijningsvormen hebben. Een van de vervelendste verwondingen is een schaafwond die erg pijnlijk kan zijn. In veel gevallen…

Licht en de verschillende toepassingen van lichttherapie

Heel veel mensen voelen zich in de zomer fitter en zijn tot meer actie in staat dan in de winter. Dat komt omdat zonlicht en daglicht energie geven en dat is uiteraard in de zomer meer het geval dan i…
Hoe te handelen bij chronische pijn

Hoe te handelen bij chronische pijn

Chronische pijn, dat wil zeggen herhaaldelijk of voortdurend pijn, is een reden om naar een huisarts te gaan. Maar een huisarts is geen helderziende waardoor het belangrijk is om de pijn goed te kunne…
Heupoperatie en therapie

Heupoperatie en therapie

Jaarlijks worden duizenden mensen opgenomen in een ziekenhuis met een gebroken heup. Van dat aantal is ruimschoots het merendeel ouder dan 55 jaar. Een aantal patiënten overlijdt jaarlijks aan de gevo…

Therapie voor slijmbeursontsteking in de schouder

Een slijmbeursontsteking in de schouder levert veel pijn op en bewegen is daarom zeer moeilijk. Gevolg is vaak dat getracht wordt de arm zo min mogelijk te bewegen en te belasten maar dat kan soms de…
Hersenkneuzing en nazorg door NAH

Hersenkneuzing en nazorg door NAH

Bij een hersenkneuzing raakt (in tegenstelling tot een hersenschudding) het hersenweefsel beschadigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een ongeval. Bij zo’n kneuzing duurt het verlies van het bewust…

Creatieve therapie in vier werkgebieden

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbij gevoelens op non-verbale manier worden geuit. Er zijn vier verschillende gebieden binnen de creatieve therapie: muziek, beeldend, drama en dans. Doo…
Gepubliceerd door Rickandie op 03-05-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Belfoor.nl
  • Boerhaave.nl
  • Zkn.nl
  • Wikipedia
  • Umcutrecht.nl
Schrijf mee!