Rickandie » Specials » Philips

Van vader en zoon bedrijfje naar wereldconcern

Wie aan Philips denkt zal in de meeste gevallen ook meteen aan Eindhoven denken. Dat is immers de stad die mede door de Philipsfabrieken groot is geworden. Het begon allemaal in 1891 toen Gerard Philips samen met zijn vader Frederik Philips onder de firmanaam Philips & Co het oorspronkelijke bedrijf oprichtte. Zij kochten een oud leegstaand pand en vestigden daar een fabriekje in waar gloeilampen werden gemaakt. Daarna groeide het fabriekje in de loop van de jaren uit tot een wereldconcern. In het pand waar het gloeilampenfabriekje in gevestigd was is momenteel het Philips museum ondergebracht.

Onderzoek en zakelijk

Gerard Philips was vooral geïnteresseerd in onderzoek en legde de basis voor het NatLab (Natuurkundig Laboratorium). Op dit moment worden die onderzoeken uitgevoerd op de High Tech Campus dat de opvolger van het NatLab is en zich nog steeds in Eindhoven bevindt. De ontwikkeling van de fabriek is vooral te danken aan Anton Philips die als zakenman de onderneming kon laten groeien welke groei door zijn zoon Frits tot grote hoogte werd gebracht. De familienaam is daardoor een wereldbekende merknaam geworden.

Lichttoren met andere functie

Een groot deel van de fabrieken hebben niet meer de oorspronkelijke fabrieksfunctie. Een zekere nostalgie is daardoor verdwenen maar er kwamen nieuwe eigentijdse functies voor in de plaats. Met name de beroemde lichttoren heeft niet meer de functie waarvoor hij ooit gebouwd is.

Hoofdvestiging in Amsterdam

De officiële naam van het elektronicabedrijf is overigens Koninklijke Philips N.V. Hoewel de wortels van het bedrijf in Eindhoven liggen bevindt zich momenteel de hoofdvestiging in Amsterdam. Philips produceert onder meer elektronica voor consumenten en communicatie apparatuur en medische apparatuur. En uiteraard is Philips bekend als sponsor van voetbalclub PSV.

Geschiedenis van logo

Overbekend is het logo van Philips. Oorspronkelijk bestond dit uit een cirkel die bedoeld was als symbool van de aarde, met daarin drie horizontale golflijnen als symbool voor radiogolven. Linksboven en rechtsonder in die cirkel bevonden zich twee sterren als symbool van licht. Duidelijk zal zijn dat dit symbool pas werd ingevoerd nadat Philips was overgegaan tot het produceren van radio’s. Het beeldmerk verscheen in 1931 als front van een radiotoestel. Later verscheen het logo vaak in combinatie met de woorden Philips in een vorm die gelijk is aan een wapenschild. In 1994 werd het logo afgeschaft maar in 2013 verscheen een gemoderniseerde uitvoering van het oorspronkelijke logo waarbij er slechts twee golflijnen zijn en de bovenkant van het schild een lichte bolling vertoond.

Milieuvriendelijkheid hoog in vaandel

Zoals veel bedrijven en multinationals is ook Philips druk bezig met milieuvriendelijker te produceren. Ook wat betreft het vervoer van de producten wordt gezocht naar mogelijkheden die het milieu minder aantasten. Alternatief vervoer vindt daarom zoveel mogelijk over water plaats. Zo worden veel containers met lampen niet meer zoals voorheen over de weg vervoerd maar over water. Gezocht wordt naar mogelijkheden om dit vervoer uit te breiden.

Schemeren en schemerlamp

Aan Nederlanders hoef je eigenlijk niet uit te leggen wat een schemerlamp is. Maar veel buitenlanders kennen onze gewoonte van schemeren niet. Een traditie die wij “gezellig” noemen. In veel landen he…

Licht in huis door de eeuwen heen

In de middeleeuwen hadden de huizen dikwijls glas-in-lood ramen waarbij de glasruitjes een heel klein formaat hadden. De glastechnieken waren toen nog niet zodanig ontwikkeld dat grotere glasoppervlak…
Philipsmeisjes als lampenmaaksters

Philipsmeisjes als lampenmaaksters

Veel bedrijven spannen zich tegenwoordig in om onder hun personeel de verhouding mannen en vrouwen een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Philips kan daar al van meet af aan over meeprate…
Binnenvaart en AkzoNobel, Heineken, Philips en Green Award

Binnenvaart en AkzoNobel, Heineken, Philips en Green Award

In de wedloop naar groen vervoer spelen drie grote ondernemingen een belangrijke rol. Multinationals zoals AkzoNobel, Heineken en Philips hechten in hun beleid zeer grote waarde aan groen vervoer en k…
Gepubliceerd door Rickandie op 17-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia