Rickandie » Specials » Recycling

Milieuvriendelijk omgaan met grondstoffen en hergebruik

In een tijd waarin steeds meer grondstoffen worden gebruikt voor het maken van producten is de kans dat die grondstoffen opraken, of op zijn minst schaars worden, zeer groot. Het gaat daarbij om een grondstof zoals olie die onder meer noodzakelijk is voor het vervaardigen van plastic. Maar ook de grondstof hout kan daar onder worden gerekend als na het kappen van bomen niet voldoende bomen worden aangeplant. In dit rijtje hoort ook glas thuis hoewel dit geen grondstof is die direct in de natuur te vinden is zoals olie en hout.

Glas scheiden naar kleur

Het verschijnsel glasbak kennen we reeds enkele tientallen jaren met tegenwoordig de mogelijkheid om het glas naar kleur te scheiden. Heel veel consumenten zijn milieubewust en maken gebruik van die bakken om gebruikt glas in te deponeren. Die bakken zijn vaak te vinden in de omgeving van supermarkten waardoor het weggooien van gebruikt glas in één moeite doorgaat met boodschappen doen. Overigens is veel glas verdwenen uit supermarkten en heeft plaatsgemaakt voor kunststof zoals dat bij drankflessen het geval is. Maar ook daarvoor bestaat een systeem van recycling.

Ook zuinig omgaan met hout en recyclen

Hoewel hout bij voldoende aanplant van bomen een onuitputtelijke bron van grondstof kan zijn wordt ook die grondstof steeds meer gerecycled. Gemeentelijke inzamelpunten kennen ook een afdeling voor hout. Oude meubelen worden lang niet altijd meer vernietigd maar krijgen na een grondige opknapbeurt een tweede leven. Ook wordt door speciale bedrijven oud hout gebruikt om nieuwe meubelen te maken die meestal een zeer bijzondere uitstraling hebben.

Huis-aan-huis ophalen van plastic

Het gescheiden inzamelen van plastic vindt steeds meer plaats doordat gemeenten uit milieuoogpunt meer kiezen voor huis-aan-huis ophalen in plaats van verbranding tegelijk met ander afval. Het teruggewonnen plastic is voor zeer veel doeleinden te gebruiken van bijvoorbeeld mobiele telefoons tot tuinmeubelen.

Blik in plaats van glas

Het gedeeltelijk verdwijnen van glas uit de supermarkten heeft voor een deel ook te maken met de komst van blikverpakking. Bier en veel soorten frisdrank worden vooral in kleinere hoeveelheden dikwijls in blik verpakt. De inzameling hiervan gebeurt nog niet zo vaak gescheiden maar metaal vissen uit de grote bulk van afval kan gebeuren bij de afvalinstallaties waarna hergebruik weer mogelijk is.

Recycling van machines en apparaten

En natuurlijk gaat het bij recycling niet alleen om kleine zaken maar zeker ook om grote apparaten zoals wasmachines en allerlei andere machines en ook om computers en andere apparaten. Veel recycling hiervan is al aan regels gebonden en voor veel apparatuur en machines wordt bij aankoop al een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht.
Een blik op blikverpakking en recycling

Een blik op blikverpakking en recycling

Om frisdranken, waters, bier en sappen aan de man te brengen bestaan er verschillende modellen blikverpakking. De makers van de dranken is er veel aan gelegen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal to…

Computers recyclen en de regels daarvoor

Computers worden lang niet altijd afgedankt omdat ze stuk zijn, maar heel vaak omdat nieuwe apparaten meer mogelijkheden hebben. Het afdanken van computers is aan regels gebonden. Op dit gebied bestaa…
Kwalijke afvalstromen

Kwalijke afvalstromen

Het is verontrustend dat er nog steeds afval verdwijnt naar ontwikkelingslanden. Het vormt een bedreiging voor mens, natuur en milieu. Regelgeving en handhaving daarvan is uitermate belangrijk. En dan…
Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

In een biomassacentrale wordt biomassa door verbranding omgezet in energie. Die energie wordt daarna gedistribueerd in de vorm van warmte of stroom. Wat na de verbranding overblijft wordt gerecycled o…

Kunststof, milieu, inzameling en recycling

Kunststof heeft als licht verpakkingsmateriaal veel voordelen. De houdbaarheid van levensmiddelen is groter als deze in kunststof worden verpakt ten opzichte van onverpakt voedsel. Maar het grote nade…
Gepubliceerd door Rickandie op 13-06-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.