Rickandie » Specials » Wateroverlast

Veel maatregelen en controle tegen wateroverlast

Veel maatregelen en controle tegen wateroverlast Omdat Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel ligt is een van de grote zorgen van de overheid om ons op allerlei manieren te beschermen tegen het water. Dat begint al aan de zee met duinen, dijken en deltawerken maar ook landinwaarts zijn veel beschermende maatregelen genomen. Ook daar moet het water in goede banen worden geleid en worden voorkomen dat water overlast bezorgt. Diverse overheidsinstanties hebben dagelijks werk aan het toezicht houden en uitvoering van de werken die noodzakelijk zijn om de burgers te beschermen.

Soorten dijken

Nederland kent drie soorten dijken namelijk:
  • Rivierdijk: Een rivierdijk beschermt tegen rivierwater. Er zijn twee soorten rivierdijken te weten winterdijken die bij hoge afvoeren overstroming van omliggende gebieden voorkomen en de rivier in het stroomprofiel houden.
  • Zeedijk: Zeedijken moeten beschermen tegen zeewater en moeten veel meer druk kunnen weerstaan dan rivierdijken. De kern van zeedijken bestaat uit zand of klei.
  • Ringdijk: Een ringdijk is een dijk die om een droogmakerij ligt zoals bijvoorbeeld de Schermer. De Schermer is als droogmakerij ontstaan door het droogmalen van een groot meer tussen 1633 en 1635.

Deltawerken na watersnoodramp 1953

De grootste zorg is uiteraard om de kust te beschermen. Het besef hiervoor is vooral versterkt na de watersnoodramp van 1953 welke ongeveer achttienhonderd slachtoffers heeft geëist. Na die tijd zijn geweldige projecten uitgevoerd om het zeewater de baas te blijven zoals de omvangrijke Deltawerken.

Rivierdijken en Waterschappen

In totaal telt Nederland tegen de achttienduizend kilometer dijken en met de dammen en dijkrelicten meegeteld meer dan tweeëntwintigduizend kilometer. Voor zover het rivierdijken betreft en de waterhuishouding die daarmee te maken heeft zijn de bestuurlijke organen Waterschappen verantwoordelijk. Zij controleren en regelen de waterhuishouding waarbij de dijken een belangrijke plaats innemen.

Bescherming van grachtsteden

Nederland kent een aantal steden met veel grachten waar de waterhuishouding ook zeer belangrijk is. Zon stad is bijvoorbeeld Dordrecht waar een uitgebreid rampenplan in de la ligt voor noodgevallen die zich waarschijnlijk nooit voordoen maar waar voor de zekerheid toch plannen voor zijn gemaakt. Een geruststellende gedachte voor de bewoners.

Kleine vormen van wateroverlast

Maar beschermen tegen water heeft ook andere dimensies die belangrijk zijn. Zo worden kleine vormen van wateroverlast voorkomen door inmiddels vanzelfsprekende dingen. Elk huis of gebouw heeft een afvoer van het water dat op het dak terecht komt om overlast op niet gewenste plekken te voorkomen. Gootwerk vormt een vast onderdeel van een bouwplan. Het water vindt van daaruit een weg naar het riool waar ook veel zorg aan wordt besteed. Eenmaal aangelegd kan dat tientallen jaren mee maar onderhoud is noodzakelijk voor een goede doorstroming en om wateroverlast te voorkomen bij zware regenbuien.
Gootwerk voor afvoer van hemelwater

Gootwerk voor afvoer van hemelwater

Het dak van een huis of gebouw heeft oorspronkelijk hoofdzakelijk de functie van waterdichtheid. In de loop van de jaren is daar echter minstens één belangrijke functie bijgekomen namelijk het opwekke…
Houden de dijken het droog?

Houden de dijken het droog?

Toen er duizend jaar geleden nog geen dijken waren stroomde het water van de rivieren grillig naar de zee. Bij overstromingen verdwenen soms hele stukken land en nederzettingen en maakte de rivier een…

Droogt Nederland op?

In Nederland valt jaarlijks gemiddeld 250 millimeter meer water uit de lucht dan dat er verdampt. Bovendien komt via de grote rivieren nog acht keer zoveel water ons land binnen. Ondanks dat is er jaa…
Kustbescherming van de Nederlandse en Duitse Noordzeekust

Kustbescherming van de Nederlandse en Duitse Noordzeekust

Kustbescherming van de Noordzeekust is zeer belangrijk voor het handhaven van de bescherming tegen water van Nederland en het noorden van Duitsland. Zonder een goede kustbescherming is het gevaar voor…
Dordrecht en wat als het water stijgt?

Dordrecht en wat als het water stijgt?

Dordrecht is een stad die veel te bieden heeft aan toeristen. Zelfs zonder enige voorkennis kan uren dwalen door het centrum van de stad veel moois en interessants opleveren. Maar Dordrecht is meer. D…
Gepubliceerd door Rickandie op 15-01-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties