Rickandie » Specials » Lastige kwalen

Zeer moeilijk of niet te genezen kwalen

Hoewel kwalen altijd lastig zijn is er een categorie die extra lastig is omdat de kwalen die daartoe behoren zeer moeilijk te genezen zijn en soms helemaal niet te genezen. In een aantal gevallen is de psychische factor van de kwaal doorslaggevend en juist daarom is de kwaal moeilijk aan te pakken. Medicijnen helpen dan niet of nauwelijks. Maar ook sommige lichamelijke kwalen zijn zeer lastig te noemen omdat genezing moeizaam gaat en zeer lang kan duren.

Kwalen met sterke psychische factor

Tot de kwalen met een sterke psychische factor behoren onder meer misofonie en tinnitus. Beide kwalen hebben met het gehoor te maken. In het geval van misofonie ergert een patiënt zich vreselijk aan bepaalde geluiden. Vaak zijn dat eigenlijk heel normale geluiden die door mensen worden voortgebracht en waarbij moeilijk is voor te stellen dat iemand zich daar aan kan ergeren. Een simpel voorbeeld zijn eetgeluiden waarbij echt niet extra hoeft te worden gesmakt en waarbij zeker geen sprake is van een hoog aantal decibellen. De ergernis is daarom vooral een psychische aangelegenheid.

Mate van ergernis soms zelf te beïnvloeden

Hoewel tinnitus ook met het gehoor te maken heeft is daarbij geen sprake van geluid dat door iets of iemand wordt geproduceerd. Er is sprake van een signaal dat de hersenen interpreteren als geluid en meestal bestaat uit ruisen of pieptonen. Maar ook brommen kan voorkomen. De psychische factor zit vooral in de beleving van de kwaal. Zodra een lijder aan tinnitus daar veel aandacht aan besteedt lijkt het geluid harder en is de ergernis groter. Het tegenovergestelde kan soms ook worden bereikt waarbij de kwaal meestal niet of weinig opvalt.

Nooit geheel te genezen kwalen

Een aantal kwalen is nooit geheel te genezen. Een minder vaak voorkomende psychische kwaal is schizofrenie. Hoewel er verschillende behandelingen door medicatie voor bestaan kan schizofrenie nooit geheel genezen worden. Er kan wel enig gunstig resultaat worden bereikt in de situatie van de patiënt door individuele begeleiding.

Hulp van specialistische organisaties

Een andere kwaal die moeilijk te genezen is, is een niet aangeboren hersenletsel dat bijvoorbeeld is opgelopen door een ernstige val. Een eenmaal opgelopen hersenbeschadiging herstelt zichzelf soms maar dat kan heel lang duren. In andere gevallen is er, ook op lange termijn, geen sprake van verbetering en moet iemand met de kwaal leren om te gaan. Daarvoor bestaan gelukkig specialistische hulporganisaties waar patiënten veel baat bij kunnen hebben.

Kwalen en ouderdom

Uiteraard zijn kwalen, die met ouderdom te maken hebben, ook zeer moeilijk te bestrijden. Van genezing is meestal geen sprake meer. Naast kwalen die alleen bij een deel van de ouderen voorkomen krijgt bijna elke oudere wel te maken met een vorm van geheugenverlies, slechter bewegen van ledematen, achteruitgaand gezichtsvermogen, gehoorverlies en slaapproblemen.

Tijdelijk disfunctioneren

Verder kunnen zich talrijke kwalen voordoen waarbij genezing van patiënt tot patiënt zeer verschillend kan zijn. Niet iedereen reageert hetzelfde op therapieën en medicijnen en ook niet iedereen is even zwaar gehandicapt door een bepaalde kwaal. Gedurende de genezingsperiode kan zeer veel overlast optreden waardoor mensen een tijd geheel of gedeeltelijk niet meer functioneren als voorheen. Iedereen hoopt daarbij uiteraard toch weer ooit volledig de oude te worden maar helaas zal dat niet altijd het geval zijn.

Voorkomen beter dan genezen

Voor zover kwalen te voorkomen zijn kan daar niet vroeg genoeg mee worden begonnen. Een voorbeeld waarbij op tijd aan het voorkomen gewerkt kan worden is gehoorschade. Sowieso gaat het gehoor bij het ouder worden achteruit maar door op jonge leeftijd naar te harde muziek te luisteren kan extra schade worden opgelopen die vooral later tot uiting komt.
Misofonie, een bijzondere aandoening

Misofonie, een bijzondere aandoening

Misofonie is een psychologische overgevoeligheid voor specifieke geluiden. Door de psychische component is de gevoeligheid echter beter behandelbaar dan bijvoorbeeld tinnitus waarbij een voortdurende…
Hersenkneuzing en nazorg door NAH

Hersenkneuzing en nazorg door NAH

Bij een hersenkneuzing raakt (in tegenstelling tot een hersenschudding) het hersenweefsel beschadigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een ongeval. Bij zon kneuzing duurt het verlies van het bewust…
Frozen shoulder ofwel bevroren schouder een lastige kwaal

Frozen shoulder ofwel bevroren schouder een lastige kwaal

Een frozen shoulder of letterlijk vertaald bevroren schouder is een aandoening waarbij de schouder en arm alleen beperkt beweegbaar zijn. Hoewel er een aantal mogelijkheden zijn is niet altijd duideli…
Verschil tussen misofonie, tinnitus en fonofobie

Verschil tussen misofonie, tinnitus en fonofobie

Veel mensen hebben op een of andere manier last van geluiden. Niet alleen doordat buren luidruchtig zijn in huizen met te weinig geluidsisolatie, of flats waar ze zelfs van vier kanten kunnen worden b…

Geheugen een belangrijk menselijk vermogen

Het geheugen is het vermogen om zeer diverse informatie op te kunnen slaan. Daarmee is het geheugen een eigenschap die we zeer vaak gebruiken. Geheugenverlies is daarom een onprettige ervaring maar di…
Gehoorschade leidt tot slecht kunnen verstaan

Gehoorschade leidt tot slecht kunnen verstaan

Gehoorschade wordt door iedereen die ermee te maken heeft als zeer vervelend ervaren. In veel situaties is gehoorschade er de oorzaak van dat je iemand niet of slecht verstaat. Het is heel gênant om d…
Gepubliceerd door Rickandie op 05-05-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • E-gezondheid.be