Rickandie » Specials » Gebruik van hout
Rickandie: Informatie van A tot Z

Hout: bewust mee omgaan en toepassen van alternatieven

Hout is eeuwenlang voor allerlei doeleinden gebruikt zonder dat mensen zich erover bekommerden of het ooit op zou raken. Maar houtgebruik is sinds enkele tientallen jaren enigszins aan banden gelegd. Het is niet meer toegestaan om onbegrensd allerlei houtsoorten te gebruiken in de bouw of voor het vervaardigen van meubelen. Vooral geldt dit voor de zogenaamde harde houtsoorten. Tevens bestaat er een streven om zoveel mogelijk hout te gebruiken dat voortkomt uit duurzaam bosbeheer. Aan dit nieuwe beleid ligt het besef ten grondslag dat er een juiste verhouding moet bestaan tussen het kweken van hout en het gebruik daarvan. Massale ontbossing is daarom funest.

Hard hout en alternatieven

Hard hout is hout uit tropische of subtropische gebieden. Het hout groeit daar langzamer waardoor de structuur vaster is. Hard hout is lange tijd vooral geliefd geweest in de meubelindustrie vanwege de kleur die donkerder is dan zacht hout. Ook in de bouw heeft het hout lang de voorkeur gehad vanwege de harde kwaliteit die duurzaamheid garandeerde zonder veel onderhoud. Door die hardheid was het hout ook beter bestand tegen blootstelling aan weer en wind. Maar daar zijn alternatieven voor zoals goed geïmpregneerd zacht hout of gebruik van kunststof bijvoorbeeld voor raamkozijnen.

Niet ongelimiteerd omzagen

Het ongelimiteerd omzagen van bomen die het hardhout leveren wordt wereldwijd meer en meer gezien als een onacceptabele aantasting van het milieu. Door de langzame groei is het moeilijk om evenveel hout te laten groeien als wat er wordt weggehakt. Mede om die reden bestaan er sinds het eind van de twintigste eeuw wereldwijd keurmerken die gebaseerd zijn op duurzaam bosbeheer. Die systemen zijn het FSC (Forest Stewardship Council) dat in 1993 is opgericht en het PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) opgericht in 1999.

Vervanging van hout

Uit milieuoogpunt wordt steeds meer getracht andere materialen te gebruiken dan hout. Bijvoorbeeld in de tuinmeubelenindustrie is massaal overgegaan op kunststof voor het vervaardigen van de meubelen. In de bouw wordt zeer vaak aluminium gebruikt voor raamkozijnen en andere constructies of wordt ook kunststof toegepast. Terwijl vroeger speelgoed dikwijls uit hout was vervaardigd is een van de populairste soorten speelgoed uit plastic vervaardig te weten het wereldwijd bekende LEGO.

Zacht hout en PLATO behandelwijze

Tot de zachtere houtsoorten horen onder meer grenenhout. Om de duurzaamheid van zachte houtsoorten te vergroten wordt het hout geïmpregneerd. Ook kan regelmatig onderhoud de levensduur van bijvoorbeeld schuttingen en tuinhuisjes vergroten. Een speciaal procedé voor het veredelen van hout is PLATO (Providing Lasting Advanced Timber Option). Deze behandelwijze levert een product op dat vergelijkbaar is met hardhout.

Hergebruik of goede balans tussen gebruik en groei

Een mogelijkheid om het omzagen van bomen te voorkomen is oud hout hergebruiken. Speciale bedrijven leggen zich daar op toe zoals bijvoorbeeld een meubelbedrijf dat uit oud hout tafels vervaardigd. Ook wordt voor de meubelindustrie oud hout versnipperd en verwerkt tot plaatmaterialen die weer de grondstoffen vormen voor meubels als kasten en dergelijke. Hout dat nergens meer toe dient kan altijd nog als brandstof worden gebruikt in een open haard of allesbrander. In streken waar hout als brandstof dient wordt in de regel echter gezorgd dat de groei van nieuwe bomen gelijke tred houdt met het verbranden in kachels.
Beschermen van tuinhout met buitenbeits en houtolie

Beschermen van tuinhout met buitenbeits en houtolie

In de tuin worden voor diverse toepassingen zowel hardhout als zachthout gebruikt. Meestal is dat hout vooraf geïmpregneerd waardoor het beter tegen allerlei weersomstandigheden kan. Maar dan nog moet…

PLATO-proces als duurzame veredeling van hout

Ondanks een officieel keurmerk voor hout is er nog steeds sprake van ontbossing in de tropen. De groeitijd van hardhout overtreft de gebruiksduur. Het gevolg is dat de wereldvoorraad zal uitputten. Ee…
Boomteelt met zeer veel soorten

Boomteelt met zeer veel soorten

Boomteelt is een succesvol onderdeel van de tuinbouw. In eerste instantie houdt de boomkweker zich bezig met het kweken van bomen maar daarnaast kweekt hij ook verschillende andere houtige gewassen en…

Energiebesparing door kunststof kozijnen

Kunststof kozijnen winnen nog steeds aan populariteit. Wat uitstraling betreft zijn ze nauwelijks meer van houten kozijnen te onderscheiden. Kunststof kozijnen zijn in zeer veel raamtypes te vervaardi…
Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout dient een thema te zijn voor zeer veel organisaties en bedrijfstakken. Dat gaat van overheidsinstanties, die met het inkopen en verwerken of laten verwerken van hout te maken…

Duurzaam bosbeheer en keurmerken

Hout is al eeuwenlang een belangrijk soort bouwmateriaal. Het heeft als zodanig de eigenschappen van het mooist en milieuvriendelijkst. Natuurlijk zijn diverse steensoorten, zoals bijvoorbeeld marmer,…

Tafels milieubewust gemaakt van afvalhout

Hout wordt al vanuit de oudheid gebruikt voor zeer veel doeleinden. Ooit was hout ook het materiaal waarmee een palissade werd gemaakt met een beschermende functie. Eeuwenlang worden al meubelen verva…
Gepubliceerd door Rickandie op 10-01-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!